4 octombrie 2022

Fermierii pot depune cererile pentru obținerea unui ajutor forfetar în valoare de 5.000 de euro

Distribuie pe rețelele tale sociale:

DECLARAȚIE DE PRESĂ

Deputatul PSD Viorica Sandu aduce în atenția agricultorilor gălățeni faptul că a fost aprobat de către Comisia Europeană transferul către agricultură a 300 de milioane de euro din Programul Operațional Competitivitate, din exercițiul financiar 2014 – 2020.
• Această schemă de ajutor de stat a fost introdusă prin OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.
• Fermierii pot depune cererile pentru obținerea unui ajutor forfetar în valoare de 5.000 de euro:
– pentru sprijinirea activității operatorilor economici din domeniile agricultură, acvacultură, piscicultură și industrie alimentară;
– pentru menținerea sau creșterea numărului de angajați.

• Înscrierile pentru măsura „Microgranturi în domeniul agroalimentar” încep în data de 27 mai 2022 și se vor încheia după epuizarea fondurilor alocate.
• Cererile pot fi depuse și fără împuternicire notarială, Ministerul Agriculturii oferind soluția ca aceste împuterniciri să poată fi depuse și după înregistrarea formularului de înscriere, până la încheierea contractului privind acordarea ajutorului de stat.
• Depunerea acestei împuterniciri este o cerință a regulamentelor privind acordarea fondurilor europene. Nu a fost o inițiativă a Ministerului Agriculturii, este o condiție ce trebuie respectată.

Condiții de eligibilitate a beneficiarilor:

1. Au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin trei luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
2. Au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. a) din OUG nr 61/2022;
3. Îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant;
4. Nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019;
5. Suma totală a ajutoarelor de stat primite în Cadrul temporar Covid 19, instituit de Comisia Europeană, însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri se încadrează în plafoanele menționate de Cadrul temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în celelalte domenii de activitate;
6. Nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare;
7. Nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment.

Tipuri de ajutor financiar:

1. Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
2. Datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
3. Cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
4. Cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
5. Cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
6. Cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
7. Cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

 

 

Viorica Sandu, deputat PSD

Sursa foto pSD