6 decembrie 2021

Finalizarea Planului pentru organizarea consulatelor itinerante

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Finalizarea Planului pentru organizarea consulatelor itinerante (mobile) pe anul 2021 în urma încheierii perioadei de consultare publică

În continuarea informaţiilor referitoare la organizarea consulatelor itinerante (mobile) pentru anul 2021, Ministerul Afacerilor Externe informează că Planul pentru organizarea consulatelor itinerante (mobile) pentru anul 2021 a fost finalizat, în urma încheierii procesului de consultare publică, care s-a desfăşurat pe parcursul a două săptămâni.

Demersul de consultare publică şi implicare a mediului asociativ la elaborarea Planului anual constituie o premieră în activitatea MAE şi a facilitat dialogul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României cu reprezentanţi ai mediului asociativ şi ai comunităţilor româneşti din statele de reşedinţă.

În urma acestui proces, lansat la 1 aprilie 2021 (http://www.mae.ro/node/55250), au fost primite peste 1000 de solicitări şi propuneri (prin email, telefonic sau reţele sociale), iar pe baza acestor recomandări, faţă de calendarul propus iniţial, vor fi organizate, suplimentar, consulate itinerante (mobile) în Republica Italiană (Trapani, Sicilia), Statele Unite ale Americii (San Francisco, Portland, Seattle, Las Vegas, Denver, Phoenix) şi Ecuador (Quito). De asemenea, în urma acestui proces, au fost modificate perioadele şi/sau locaţiile în care urmează să fie organizate consulate itinerante (mobile) în Australia, Canada, Republica Elenă, Republica Franceză şi Statele Unite ale Americii.

Conform calendarului actualizat în baza procesului de consultare publică, MAE menţionează că misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României vor organiza în cursul acestui an peste 100 de consulate itinerante (mobile), după cum rezultă din documentul anexat AICI: https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2021/2021_pdf/lista_consulate_itinerante_urmare_consultarii.pdf

Totodată, MAE precizează că, de la începutul acestui an, din calendarul propus iniţial au fost deja organizate un număr de 10 consulate itinerante (mobile) în Australia (Brisbane), Republica Italiană (Reggio Calabria), Republica Malta (Aura), Regatul Danemarcei (Aalborg), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (Newcastle, Bristol, Plymouth, Hull şi Coventry) şi Regatul Spaniei (Insulele Canare).

MAE reaminteşte că demersul privind stabilirea unei noi proceduri privind organizarea consulatelor itinerante (mobile), ce introduce, printre altele, şi organizarea de consultări publice în acest sens, vine în sprijinul cetăţenilor români din afara ţării, ca răspuns la semnalările cu caracter general sau punctual primite din partea acestora şi în întâmpinarea nevoilor comunităţilor de a avea acces predictibil la servicii consulare, cât mai aproape de domiciliul sau reşedinţa în străinătate.

Totodată, noua procedură face parte din planul amplu de reformă consulară, iniţiat de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, noua procedură de realizare a consulatelor itinerante (mobile) urmărind realizarea unui calendar anual de organizare a acestor acţiuni, care să ofere o mai mare predictibilitate a furnizării de servicii consulare membrilor comunităţilor româneşti. Principalele elementele de noutate stabilite prin noua procedură mai prevăd, printre altele, criterii mai clare privind organizarea de consulate itinerante (mobile), rezultate mai ales din consultarea mediului asociativ şi a membrilor comunităţilor româneşti, precum şi măsuri de eficientizare a comunicării acestor iniţiative în spaţiul public, pentru o bună informare, în timp util, a persoanelor interesate.

Informaţii suplimentare:
Consulatul itinerant (mobil) este o activitate cu caracter ocazional care presupune deplasarea unei echipe consulare mobile într-o localitate unde se află o comunitate românească, aflată la distanţă faţă de un oficiu consular permanent, în vederea prestării de servicii consulare solicitate de membrii comunităţii respective. Echipele consulare mobile sunt formate din consuli şi funcţionari consulari ai misiunii diplomatice sau oficiilor consulare care organizează această activitate şi sunt dotate cu echipamente tehnice necesare preluării şi procesării serviciilor consulare în regim offline. Cu ocazia acestor consulate itinerante (mobile), se poate procesa o gamă foarte variată de servicii consulare, precum acte notariale, documente de călătorie şi de stare civilă, obţinere de acte din România etc.