Publicat: 17 Aprilie, 2014 - 09:11
Share

Ministerul Afacerilor Externe anunţă finalizarea proiectul E-VIZA – portal electronic pentru facilitarea procesului de obţinere a vizelor, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 - AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, COD SIMS 32563.
Proiectul vizează îmbunătăţirea sistemului de procesare a cererilor de viză pentru România, prin crearea unui nou serviciu electronic care permite solicitanţilor să îşi întocmească online dosarul de aplicare. Portalul http://evisa.mae.ro va fi funcţional începând cu data de 17 aprilie 2014.
Proiectul a constat în implementarea unui portal extern, care va fi folosit de către cetăţenii străini care doresc să dobândească viza românească şi un portal intern care va fi folosit de personalul consular pentru procesarea dosarelor, componenta de securitate fiind asigurată pentru ambele portaluri.
Referindu-se la beneficiile proiectului, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Sorin Moise, a subliniat importanţa utilizării portalului online, care va diminua atât timpul de realizare a dosarului de aplicare, cât şi timpul de procesare a vizelor, şi va oferi posibilitatea programării electronice a vizitei la ghişeu, pentru depunerea documentelor în original.
Prin intermediul portalului E-viza, România va folosi un sistem modern de obţinere a vizelor, asemănător cu sistemele din Australia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii sau Turcia. Folosirea unui asemenea sistem va avea un impact pozitiv inclusiv în ceea ce priveşte atragerea de turişti străini în România, dar şi oameni de afaceri sau tineri care vor dori să studieze în ţara noastră.
Secretarul general al MAE, Sorin Moise, a menţionat că derularea acestui proiect se înscrie în strategia Ministerului Afacerilor Externe de informatizare a serviciilor consulare, alături de alte proiecte importante derulate de instituţie, printre care proiectul SNIV - Sistemul Naţional de Informaţii privind Vizele şi Centrul de contact şi suport al cetăţenilor români din străinătate.
De asemenea, oficialul MAE a precizat că Ministerul Afacerilor Externe a întreprins mai multe demersuri pentru diseminarea informaţiei privind existenţa acestui portal atât către misiunile diplomatice străine la Bucureşti, cât şi prin intermediul misiunilor diplomatice româneşti în străinătate pentru ca aceasta să ajungă în timp util la publicul ţintă al portalului, respectiv cetăţenii străini care doresc să solicite viza românească.
Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 7 luni şi a constat în implementarea portalului E-VIZA , extern şi intern, implementarea componentelor software de suport necesare bunei funcţionări a portalului E-VIZA  şi asigurarea infrastructurii hardware pentru MAE şi secţiunile consulare din străinătate. Portalul a fost implementat în 135 de misiuni diplomatice, urmând să fie folosit de aproximativ 500 de angajaţi MAE. Proiectul are şi o importantă componentă de formare a personalului implicat.
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este 16.690.750,84 de lei, din care 14.187.138,21 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European şi 2.503.612,63 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.