13 mai 2021

Firmele ar putea obține subvenții de la stat dacă angajează persoane de peste 45 ani

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Potrivit unui studiu dat publicității recent, 46% dintre refuzurile de angajare care au la bază criteriul vârstei vizează candidaţii de 45-54 de ani, femeile fiind cele mai vizate.

Angajatorii, de cele mai multe ori, nu iau în calcul această categorie de vârstă, în pofida calificărilor sau experienţei deţinute de aceştia. Potrivit studiului, unul dintre cele mai invocate argumente în respingerea candidaţilor seniori de către angajatori este lipsa competenţelor digitale.

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii interzice discriminarea în relaţiile de muncă pe criterii de vârstă, şi nu numai: „Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, discriminare prin asociere, hărţuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă,  cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată, este interzisă”.

Potrivit OUG 137/2000, discriminarea în funcţie de vârstă în procesul de recrutare „[c]onstituie contravenţie refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja în muncă o persoană pentru motivul că aceasta aparţine unei anumite rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia”.

Pentru asemenea contravenții amenda este cuprinsă între 1.000 lei şi 30.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv de la 2.000 lei la 100.000 lei, dacă vizează un grup de persoane sau o comunitate.

Plângerile legate de discriminare pe criteriul vârstei şi nu numai, precum şi amenzile aferente, se soluţionează de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.
Firmele trebuie să ştie că dacă angajează şomeri de peste 45 de ani pot primi o subvenţie importantă din partea statului.

Legea nr. 76/2002 stabileşte că angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani și şomeri care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială/pentru limită de vârstă, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei pentru fiecare.