9 august 2022

Florin Spătaru: Continuăm proiectele deja începute pentru închiderea și ecologizarea iazurilor de decantare în sectorul minier

Distribuie pe rețelele tale sociale:

La propunerea Ministerului Economiei, Guvernul a aprobat în ședința de astăzi Hotărârea privind modificarea <LLNK 12010 1034 20 301 0 35>Hotărârii Guvernului nr. 181/2020 pentru aprobarea continuării finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier, prin care se propune actualizarea unor termene, în concordanta cu situaţia actuală, astfel încât să se evite blocajele.

„Era nevoie să aprobăm un act normativ care să ne permită continuarea proiectelor deja începute de închidere și ecologizare. Este vorba în principal de obiectivul minier de la Baia Sprie – Iaz Tăuții de Sus, județul Maramures, dar și alte iazuri de decantare, unde, odată cu promovarea acestei hotărâri de guvern și după obţinerea actelor de reglementare, lucrările de ecologizare vor putea începe în anul 2023, funcţie de finalizarea procedurilor de achiziţie”, a explicat Florin Spătaru, ministrul economiei.

Actul normativ aprobat propune înlocuirea anexei nr.1 a HG nr. 181/ 2020 cu o anexă nouă, cu termene actualizate în conformitate cu situaţia prezentă. Pentru estimarea duratei de implementare a proiectelor de închidere şi ecologizare a iazurilor de decantare au fost avute în vedere elemente precum durata de promovare a prezentei hotărări de guvern, refacerea documentaţiilor tehnice, obţinerea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de construcţie/desfiinţare, derularea procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu legislaţia în vigoare, durata de execuţie a lucrărilor, dar şi perioadele de întreruperi tehnice şi tehnologice datorită condiţiilor meteorologice.

Obiectivele la care face referire proiectul sunt Mina Certej – Iaz V. Miresului și V. Mealu, județul Hunedoara; Mina Teliuc – Iazurile nr. 1, 2, 3, județul Hunedoara şi iazul Tăuşani, judeţul Caraş Severin. Astfel, la Mina Teliuc – Iazurile nr. 1, 2, 3, jud. Hunedoara, durata totală pentru implementarea proiectelor de ecologizare a fost estimată la 36 de luni, la mina Certej – Iaz V. Miresului si V. Mealu, jud. Hunedoara – 48 luni, la iazul Tăuşani, judeţul Caraş Severin – 30 luni, iar la Mina Baia Sprie – Iaz Tăuții de Sus, județul Maramureș – 24 luni.

La repartizarea sumelor prevăzute pentru derularea programului anual de refacere ecologică a siturilor afectate de industria minieră la obiectivele miniere aprobate la închidere prin Hotărâri de Guvern, pentru anul 2022 s-a ținut seama de asigurarea fondurilor minime necesare demarării procedurilor de achiziție pentru adaptarea proiectelor tehnice de execuție a lucrărilor aferente iazurilor de decantare care fac obiectul prezentului act normativ.

Sursa foto PSD