29 septembrie 2022

FNA: Niciodată până astăzi grupările de crimă organizată nu au reprezentat o ameninţare mai mare

Distribuie pe rețelele tale sociale:

FEDERAŢIA NEGUVERNAMENTALĂ ANTIDROG

SCRISOARE DESCHISĂ

În atenţia: Domnului Prim-Ministru al României Florin Vasile Cîţu

Stimate Domnule Prim-Ministru,

EUROPOL apreciază in Raportul prezentat in luna aprilie, că niciodată până astăzi grupările de crimă organizată nu au reprezentat o ameninţare mai mare, avertisment ce ar fi trebuit să mobilizeze si responsabilii din România, mai ales pe zona antidrog. Raportul arata că cea mai răspândită infracţiune o reprezintă traficul de droguri. 40% dintre reţele sunt implicate în această afacere extrem de bănoasă. În unele cazuri, reţelele de infractori nu se limitează la o singură infracţiune, aşa că 60% dintre acestea sunt implicate şi în fapte de corupţie.

În timp ce în Raportul D.I.I.C.O.T. este evidenţiat că piaţa drogurilor este complexă, foarte adaptabilă şi inovativă că infrastructura de transport şi mobilitatea persoanelor are trend ascendent, reflectată în globalizarea producţiei de droguri şi a reţelelor de trafic, Guvernul României prin Ministerul Afacerilor Interne si Agenţia Naţională Antidrog, nu reusesc să elaboreze Strategia Naţională Antidrog, Planul de Acţiune si Programul de Interes Naţional 2021-2025 nici macar în luna aprilie 2021.

D.I.I.C.O.T.apreciază „Combaterea traficului şi consumului de droguri reprezintă o prioritate naţională şi europeană asumată la nivel de guvern prin Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020 şi Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog (2017-2020) – H.G. nr. 853/2018 pentru modificarea şi completarea H.G. nr.784/2013 care promovează obiective şi direcţii generale de acţiune în domeniul drogurilor, care la nivel programatic sunt transpuse în 5 capitole, respectiv reducerea cererii de droguri, reducerea ofertei de droguri, coordonare, cooperare internaţională şi cercetare, evaluare şi informare”. Inutil ai abordare multidisciplinară dacă nimeni nu o aplică.

Pe fond, Raportul Forumului Societăţii Civile Antidrog (C.E.), finanţat de Comisia Europeană;

Statisticile din Raport, cuprind şi tări non-UE precum şi media UE.

România

Accesul la prevenire – locul 26

Calitatea prevenirii – locul 28

Finanţarea programelor antidrog – locul 25

Prevenirea antidrog on-line – locul 22

Investiţii în programele de prevenire – Guvernul României a alocat în perioada 2008-2021, Programul de Interes Naţional – din totalul de cca 6.2 milioane euro, aprobaţi prin Hotărâri de Guvern Ministerul Afacerilor Interne, prin Agenţia Naţională Antidrog, a aprobat în perioada 2008-2021, 85.000 euro – 31 euro/muncipiu/oraşe la nivel naţional.

Activitatea Agenţiei Naţionale Antidrog, prin Centrele de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) este incertă şi dificil de apreciat.

În activitatea acestora NU sunt respectate criteriile minime: Numele programului; Scopul programului; Obiectivele proiectului; Subprogramele; Categoria din care face parte programul/subprogramul (prevenire universală, selectivă sau indicată, asistenţă medicală, psihologică şi socială); Echipa de implementare a programului/subprogramului; Sursa de finanţare şi valoarea finanţării; Grupul ţintă al programului/subprogramului; Zona de implementare; Durata proiectului; Activităţile; După caz, indicatorii şi rezultatele aşteptate”. C.P.E.C.A. enunţă că au aplicat sute de programe fără dovada implementării.

Faţă de cele prezentate şi pentru a convinge societatea si a risipi unele temeri că preocuparea Guvernului de combatere a traficului şi consumului de droguri nu reprezintă o prioritate reala, vă solicităm implicare personală si o analiză amplă a fenomenului, dispunerea unu control de fond ce să analizeze activitatea Agenţiei Naţionale Antidrog, CPECA, numirile la comanda Agentiei din ultimii doi ani. Să impuneţi la momentul adoptării Strategiei Naţionale Antidrog 2021-2025, Planul de Acţiune, Programul de Interes Naţional, prin H.G., respectarea recomandărilor Curţii de Conturi. Să vă asiguraţi ca nu veţi adopta un H.G. ce va deveni o simplă hârtie, prin care toată lumea răspunde, dar nimeni nu are o responsabilitate. Societatea are nevoie de o Strategie ce să corespundă realităţii, resurse financiare reale şi nu virtuale, programe concrete,responsabili cerţi cu aplicarea.

Preşedinte
Gigel Lazăr

Primiţi, vă rugăm, asigurarea distinselor noastre consideraţii!

Preşedinte F.N.A.
Gigel LAZĂR

Preşedinte F.N.A.P. – Ip Bucureşti
Eugen ILEA

Preşedinte C.I.A.D.O
acad. Constantin Bălăceanu STOLNICI

Preşedinte U.P.S.V.
Bogdan HOTOBOC

Preşedinte A.C.T.M.F. Dracula