2 iulie 2022

FNGCIMM a realizat un pas important in procesul de acreditare ca partener de implementare in Programul InvestEU

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Comisia Europena a raspuns favorabil solicitarii Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii de a se supune unui proces de evaluare pe piloni, pentru ca ulterior obținerii acreditării din partea Comisiei, sa poata deveni partener de implementare in Programul InvestEU, alaturi de Grupul BEI, partenerul principal al Fondului InvestEU si de alte institutii financiare internaționale, precum Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Banca Nordica de Investitii.

Conform calendarului de derulare a procedurii de acreditare, FNGCIMM va trece in etapa urmatoare, de evaluare propriu-zisa a activitatii institutionale pe piloni. In acest sens, FNGCIMM a primit mandatul de a initia procesul de selectare a auditorului extern independent, care va realiza evaluarea in concordanta cu Termenii de referinta, comunicati de catre CE. Derularea procedurii de achizitie a serviciilor de audit, cu depunerea ofertelor angajante si cu prezentarea caietului de sarcini, urmate de selectia propriu-zisa a auditorului, se vor realiza transparent si in termenii asumati prin calendarul de derulare a procedurii.

Pe parcursul etapei de evaluare, FNGCIMM a initiat demersurile necesare pentru a beneficia de ghidare si asistenta tehnica oferita in cadrul InvestEUAdvisory Hub, precum si de sprijinul Ministerului de Finante pentru acreditarea institutiei si accesarea garantiei europene indirecte.

„Demararea procesului de evaluare pe cei 9 piloni, in concordanta cu standardele comunicate de catre CE, reprezinta un test important si o noua provocare pentru FNGCIMM. Am toata increderea ca vom parcurge etapele, obținând acreditarea necesară pentru a deveni partener de implementare in Programul InvestEU. Vom utiliza eficient resursele pe care le avem la dispozitie, pentru ca beneficiarii nostri sa aibe acces facil la o gama diversificata de instrumente financiare finantate din fonduri europene, cu costuri reduse de finantare-garantare” a declarat Dumitru NANCU, directorul general FNGCIMM.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.
Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.
FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.
FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională iar în baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), funcționează după reguli şi principii europene.