Publicat: 15 Octombrie, 2012 - 18:52
Share

Franklin Templeton Investment Management Limited Sucursala Bucuresti, în calitate de Administrator Unic și Manager de Investiții al S.C. Fondul Proprietatea S.A., a adresat Luni o scrisoare deschisă lui Daniel Chitoiu, Ministru, Ministerul Economiei, Comertului și Mediului de Afaceri, si lui Alexandru Alexe, Șeful Oficiului Participatiilor Statului și Privatizării în Industrie, din cadrul aceluiași minister, referitoare la Adunarea Generală a Acționarilor Hidroelectrică, convocată pentru data de 31 Octombrie 2012.

Redăm integrall conținutul scrisorii:

"Către: Domnul Daniel Chitoiu, Ministru, Ministerul Economiei, Comerțului şi Mediului de Afaceri
Domnul Alexandru Alexe, Şeful Oficiul Participațiilor Statului şi Privatizării în Industrie, Ministerul Economiei, Comerțului şi Mediului de Afaceri
 
Re: Adunarea Generală a Acţionarilor SC PEEH Hidroelectrica convocată pentru data de 31 octombrie 2012


Stimaţi domni,

Ne adresăm dumneavoastră în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA, acţionar semnificativ al SC PEEH Hidroelectrica SA (“Hidroelectrica”), pentru a ne exprima public îngrijorarea şi dezamăgirea faţă de recenta solicitare a acţionarului majoritar al Hidroelectrica de a amâna discutarea unor puncte incluse pe agenda următoarei Adunări Generale a Acţionarilor companiei. Această acţiune va conduce la noi amânări ale implementării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 109/2011 în ceea ce priveşte guvernanţa corporativă în întreprinderile publice, proces care deja trenează.

În data de 10.10.2012 am luat la cunoştinţă de solicitarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, de a introduce ca punct distinct pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor Hidroelectrica convocată pentru data de 31 Octombrie 2012 “amânarea discutării punctelor 1, 2, 3, 4, 5 şi 12 de pe agendă”.

Introducerea punctelor 1, 2, 3, 4, 5 şi 12 pe agenda Adunării Generale a Acţionarilor a fost  solicitată de către Fondul Proprietatea şi se referă la:
a) numirea noului Consiliu de Supraveghere cu mandat de la data ieşirii companiei din insolvenţă;
b) stabilirea indemnizaţiilor fixe lunare pentru Preşedintele şi membrii Consiliului de Supraveghere;
c) stabilirea indemnizaţiei suplimentare pentru membrii Consiliului de Supraveghere care activează în cadrul Comitetelor Consultative;
d) stabilirea valorii sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională;
e) aprobarea formei contractului de administrare, respectiv mandatarea unui reprezentant al acţionarilor pentru semnarea contractului de administrare.

Ne pronunţăm cu fermitate împotriva amânării luării unei decizii cu privire la numirea noului Consiliu de Supraveghere al Hidroelectrica, lucru care ar avea următoarele consecinţe negative:

• transmite un semnal negativ tuturor creditorilor companiei, precum şi tuturor investitorilor români sau străini interesaţi să investească în România, din cauza numeroaselor întârzieri legate de numirea noilor administratori şi directori generali în companiile aflate în subordinea Ministerului Economiei, Comerțului şi Mediului de Afaceri;
• are un efect negativ asupra companiei, întrucât există riscul ca la ieşirea acesteia din insolvenţă să nu existe organismele care să conducă in mod corect compania, crescând riscul ca administrarea acesteia în acel moment să se realizeze pe aceleaşi baze şi principii care au condus iniţial la apariţia stării de insolvenţă;
• transmite un mesaj public puternic că Ministerul Economiei, Comerțului şi Mediului de Afaceri nu respectă angajamentele pe care statul român şi le-a luat faţă de instituţiile financiare internaţionale (Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Uniunea Europeană);

În plus, considerăm că introducerea unui punct distinct pe ordinea de zi care să aprobe amânarea discutării unor puncte solicitate de către un acţionar minoritar poate fi uşor interpretată ca fiind un abuz de poziţie majoritară şi este, totodată, o gravă încălcare a principiilor de guvernanţă corporativă. Faptul că acţionarul majoritar supune înspre aprobare ca punct distinct pe ordinea de zi amânarea discutării punctelor solicitate de acţionarul minoritar înseamnă că se poate ajunge în situaţia în care nu se vor mai discuta vreodată punctele solicitate de niciun acţionar minoritar, întrucât acţionarul majoritar poate decide oricând amânarea discutării acestora.

Franklin Templeton a fost şi este unul dintre cei mai mari susţinători ai implementării unor proceduri de selecţie transparente şi competitive pentru numirea membrilor Consiliilor de Administraţie/Consiliilor de Supraveghere şi directorilor generali în companiile de stat, întrucât consideră de importanţă vitală pentru dezvoltarea şi eficientizarea activităţii acestora luarea unor asemenea măsuri.

Considerăm că orice amânare a luării unor astfel de decizii are un impact negativ asupra companiilor în sine şi asupra acţionarilor acestora. Prin urmare, vă rugăm în mod public să numiţi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din 31 octombrie 2012 noii administratori/membri ai Consiliului de Supraveghere în cazul companiei Hidroelectrica, membri al căror mandat va debuta la momentul ieşirii companiei din insolvenţă. 
 
Cu stimă,       

Grzegorz Konieczny

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucureşti,
în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A"