Publicat: 19 Iunie, 2017 - 10:40
Share

Fondul Proprietatea („Fondul”) a cerut convocarea adunării ordinare a acționarilor Hidroelectrica pentru a solicita revocarea a patru membri din Consiliul de Supraveghere (“Consiliul”). Cei patru membri sunt: Ioana Andreea Lambru (Președintele Consiliului de Supraveghere) Laurențiu Dan Tudor (membru), Horia Marian Gâmbuțeanu (membru) și Andreea Negru Ciobanu (membru).

Cererea Fondului este determinată de faptul că respectivii membri ai Consiliului nu s-au opus la propunerea ca, în mod arbitrar, domnul Petronel Chiriac, membru al Directoratului să fie înlocuit cu domnul Adrian Constantin Volintiru, fără a implementa mai întâi un proces de selecție transparent. Fondul crede că, prin desconsiderarea realizărilor membrilor actualului Directorat de până acum, precum și prin desconsiderarea necesităţii de a avea o analiză detaliată a abilităților profesionale și a expertizei adecvate unei astfel de poziții, cei patru membri ai Consiliului au încălcat în mod efectiv principiile Codului de Etică al Hidroelectrica precum și principiile Codului de Guvernanţă Corporativă.  

Cei patru membri ai Consiliului au fost numiți pentru un mandat interimar, de patru luni, pe data de 19 aprilie 2017.

Printre regulile și principiile pe care cei patru membri menţionaţi anterior le-au încălcat se numără: 

•    Nu a existat un raport de evaluare asupra activității membrului Directoratului care ar urma sa fie revocat din funcție, Petronel Chiriac și nicio analiză pentru justificarea acestei decizii;
•    Unul dintre membrii Consiliului, Andreea Negru Ciobanu, a propus un nou membru al Directoratului prin simpla aducere la cunoștința Consiliului de Supraveghere a unui CV al candidatului (Adrian Constantin Volintiru), în ciuda nevoii de a organiza un proces transparent de numire;
•    Cei patru membri ai Consiliului au ignorat și încălcat în mod deliberat Codul de Etică al Hidroelectrica, care precizează că „promovarea/recrutarea personalului trebuie să se facă într-o manieră transparentă, luând în considerare experiența profesională şi integritatea necesare”;
•    Încercarea de revocare a unui membru al Directoratului nu a ținut cont de rezultatele financiare excelente ale companiei – în T1 2017 profitul brut fiind cu 38% mai mare compartiv cu aceeași perioadă a lui 2016, anul când s-au înregistrat profituri-record în istoria companiei;
•    Înlocuirea, pentru un mandat de numai patru luni, a membrilor cu experiență din Directorat, ce au demonstrat atingerea unor rezultate în companie precum și în sectorul producției de energie, cu alți candidați selecționați în mod aleatoriu care nu au o experiență anterioară în Hidroelectrica și nicio expertiză în hidroenergie – atât timp cât compania are rezultate financiare remarcabile – reprezintă o practică neprofesionistă, inexplicabilă și de neacceptat.

Pentru a putea trece peste această criză de management din cadrul Hidroelectrica, cea mai profitabilă companie și cel mai mare furnizor de energie electrică din ţară, Fondul Proprietatea a cerut convocarea unei Adunări Ordinare a Acționarilor în cadrul căreia să se discute și să se aprobe următoarele măsuri: 

•    Revocarea celor patru membri ai Consiliului de Supraveghere;
•    Numirea unor noi membri pentru completarea pozițiilor vacantate, în concordanță cu legea 111/2016, pe baza rezultatelor procesului de selecție anterior.

În legătură cu situaţia curentă de la Hidroelectrica, considerată cea mai valoroasă companie românească, Greg Konieczny, CEO Fondul Proprietatea și Manager de Portofoliu,  declară:
 
•    „Numirea unor noi membri ai Directoratului pentru o perioada 4 luni, fără niciun fel de experiență în companie şi în conducerea executivă a unei companii din domeniul producției de energie electrică, prin înlocuirea unor profesioniști calificați, pune în pericol rezultatele excelente ale Hidroelectrica și acționează împotriva intereselor companiei și ale acționarilor. Managementul defectuos a fost una dintre principalele cauze ce au dus Hidroelectrica în insolvență înainte de anul 2012, când numirile în Consiliul de Supraveghere și la nivel de management executiv erau făcute pe baza conexiunilor politice și cu o lipsă totală de interes față de experiența profesională şi cu lipsă de interes pentru un proces de selecție transparent și competitiv. 
•    Este important de menționat faptul că administratorul judiciar a implementat, în timpul procedurii de insolvență, reguli potrivite şi clare pentru selecția managementului şi a desfăşurat un proces de recrutare transparent și competitiv pentru mai mult de 60 de poziţii manageriale din interiorul companiei (Proiectul Phoenix). Sunt extrem de dezamăgit să văd cum Consiliul Hidroelectrica ignoră în totalitate, la mai puțin de un an de când compania a ieșit din insolvență, principiile și regulile implementate de administratorul judiciar.  
•    Incapacitatea de a duce la îndeplinire planuri de dezvoltare pe termen lung în timpul unor mandate interimare succesive şi din cauza lipsei de experiență profesională la nivelul Consiliului a condus la amânarea pe termen nedefinit a listarii la bursă a companiei Hidroelectrica.
•    Dacă propunerile noastre nu sunt luate în considerare și implementate de urgență, profitabilitatea companiei și performanțele sale operaționale riscă să fie afectate”.