Publicat: 13 Noiembrie, 2014 - 12:28
Share

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de Administrator Unic şi Societate de Administrare („Administratorul Fondului”) a Fondul Proprietatea SA („Fondul”) a organizat astăzi Ziua Investitorilor de Retail, prima dintr-o serie de întâlniri periodice cu acționarii persoane fizice. 
Evenimentul a fost un bun prilej de a oferi acționarilor de retail informații actualizate cu privire la activitățile și evoluțiile Fondului și ale companiilor din portofoliul său, în afara cadrului formal al adunărilor generale ale acționarilor. Stadiul listării secundare a Fondului Proprietatea la Bursa din Londra din viitorul apropiat, politica de distribuire de numerar a Fondului și programele de răscumpărare, precum şi performanța și perspectivele companiilor din portofoliu au fost printre temele prezentate și discutate într-un mod interactiv. Evenimentul a inclus, de asemenea, un modul educațional referitor la piețele de capital, prezentat de Franklin Templeton Academy.
Greg Konieczny, Manager de Fond al Fondului Proprietatea, a comentat: "Întâlnirile cu investitorii de retail reflectă politica noastră de comunicare proactivă și transparentă în ceea ce privește mandatul nostru de administrare a Fondului și acțiunile întreprinse pentru a crea valoare pentru toți acționarii noștri. Comunicarea regulată, deschiderea și transparența față de toți acționarii sunt valori esențiale pentru noi."
Întâlnirile periodice cu acționarii de retail au scopul de a completa adunările generale și extraordinare ale acționarilor, precum și celelalte mijloace de comunicare ce le sunt deja disponibile tuturor investitorilor Fondului Proprietatea, inclusiv scrisorile periodice către acționari, informațiile actualizate disponibile pe site-ul Fondului, precum și departamentele specializate de relații cu investitorii și de servicii clienți, care preiau în mod permanent întrebări de la acționarii Fondului și potențialii investitori. Comunicarea dintre Administratorul Fondului și investitori rămâne o prioritate majoră, deoarece dorim să ne asigurăm că investitorii sunt informați cu privire la ultimele evoluții și să obținem feedback-ul lor pe măsură ce continuăm să ne concentrăm pe maximizarea valorii pentru acționari.

Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea („Fondul”) a fost creat pentru despăgubirea cetăţenilor români ale căror proprietăţi au fost confiscate de fostul regim comunist. În urma licitaţiei internaţionale anunţate în decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a preluat oficial rolul de manager de investiţii şi administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010. Fondul este o companie de investiţii de tip închis, iar obiectivul său investiţional este maximizarea randamentelor și aprecierea per acțiune a capitalului prin investiţii în principal în acţiuni româneşti și titluri de valoare asociate acțiunilor.

Franklin Templeton şi-a stabilit un birou în Bucureşti în mai 2010, cu o echipă de 30 de angajaţi, incluzând 6 specialişti locali în investiţii sprijiniţi de cei peste 40 de manageri de portofolii şi analişti din cadrul echipei lărgite a Templeton Emerging Markets.

Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] este o organizaţie globală de management al investiţiilor care operează sub denumirea Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments furnizează soluţii globale şi locale de management al investiţiilor pentru clienți de retail, instituționali și fonduri suverane în peste 150 de țări. Prin intermediul echipelor specializate, compania are experiență în toate clasele de active – inclusiv în acțiuni, obligațiuni, soluții alternative și personalizate. Cei peste 600 de specialiști în investiții ai companiei sunt susținuți de o echipă integrată, globală de profesioniști în administrarea riscului și de o rețea globală de birouri de tranzacționare. Având birouri în 35 de țări, compania situată în San Mateo, California, are mai mult de 65 de ani de experienţă în investiţii şi administrează active în valoare de peste 898 miliarde dolari, conform datelor disponibile la data de 31 octombrie 2014. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi http://www.franklintempleton.co.uk/.

Birourile Franklin Templeton Investment Management Ltd. din Bucureşti se află la Premium Point, Calea Buzeşti nr. 78-80, etajele 7+8, sector 1, Bucureşti, Romania. Tel: +40.200.96.00, Fax: +40.200.96.31/32. Pentru mai multe informaţii cu privire la Fondul Proprietatea, vă rugăm să vizitaţi http://www.fondulproprietatea.ro/.

Acest comunicat de presă este destinat doar interesului public şi nu constituie consiliere profesională. Franklin Templeton Investments şi grupurile sale de management au colectat şi procesat informaţiile din conţinutul acestui comunicat de presă cu atenţie şi diligenţă profesională. Franklin Templeton Investments nu oferă garanţii în legătură cu acurateţea acestui document. Franklin Templeton Investments nu va fi răspunzător în faţa niciunui utilizator al acestui document sau a oricărei alte persoane sau entităţi pentru inexactitatea informaţiilor conţinute în acest comunicat de presă sau pentru orice erori sau omisiuni din conţinutul său, indiferent de cauza acestor inexactităţi, erori sau omisiuni. Orice analiză sau cercetare conţinută în acest document a fost obţinută de Franklin Templeton Investments pentru scopuri proprii.