17 septembrie 2021

Fonduri europene pentru eficienţă energetică

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a verificat astăzi stadiul lucrărilor aferente proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius Constanţa”.

Proiectul are drept obiectiv optimizarea consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierea acesteia la standardele şi cerinţele de performanţă energetică europene. Investiţia va genera o reducere a consumului de energie cu 63%.

Prin implementarea cu fonduri europene a acestui proiect, elevii şi cadrele didactice de la Liceul Teoretic „Ovidius” îşi vor desfăşura activitatea în cele mai bune condiţii.

Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac: „În această perioadă, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei s-au semnat trei proiecte pentru Constanţa cu fonduri europene. Este vorba despre reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa – etapa II, creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic „Traian” şi reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu Program Prelungit „Mugurel”. Ideea de creştere a performanţei energetice şi de reabilitare a tuturor instituţiilor de învăţământ din Constanţa este importantă. Toate unităţile de învăţământ trebuie să treacă prin acest proces şi ar fi păcat să nu beneficiem de oportunitatea pe care ne-o oferă accesarea de fonduri europene.”

Lucrările au început în octombrie 2020 şi se vor desfăşura pe parcursul unui an. Stadiul lucrărilor executate până în acest moment este de 40%. Corpul de clădire în care îşi desfăşoară activitatea elevii claselor terminale a fost finalizat. Structura de susţinere a acoperişului a fost reabilitată, tâmplăria exterioară a fost înlocuită cu una mai performantă din punct de vedere termoenergetic şi s-au refăcut instalaţiile termice, electrice şi sanitare, în scopul reducerii pierderilor şi optimizării traseelor acestora.

La intrarea principală au fost reabilitate structura de susţinere a acoperişului, tâmplăria şi faţada curţii interioare.

Lucrări similare au fost efectuate în corpurile de clădire paralele cu bulevardul I.C. Brătianu.

Sala de sport a liceului a beneficiat până în prezent de lucrări de refacere a instalaţiilor termice şi electrice. Faţada a fost placată cu material termoizolant. Acum condiţiile meteo permit şi intervenţia asupra terasei necirculabile.

Proiectul presupune: reabilitarea termică a sistemului de încălzire şi a sistemului de furnizare a apei calde, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi termice pentru consum propriu, instalarea unor sisteme de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calităţii aerului interior, modernizarea instalaţiei de iluminat şi implementarea sistemului de management energetic pentru urmărirea, înregistrarea şi eficientizarea consumurilor energetice ale clădirii.

Reconfigurarea imobilului va răspunde normelor privind securitatea la incendiu, fiind prevăzută instalaţia de stingere cu apă a incendiilor, cu 11 hidranţi interiori şi 3 hidranţi exteriori subterani şi staţie de pompare. De asemenea, vor fi montate instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare pentru incendiu.

Proiectul”Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius Constanţa” se derulează prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”.

Valoare contractului de execuţie a lucrărilor este 7.391.414,83 lei fără TVA.

Valoarea totală a proiectului este 8.746.997,67 lei fără TVA. Sursele de finanţare: Fondul European de Dezvoltare Regională(85%), Bugetul de stat(13%), contribuţia beneficiarului (2%).