26 octombrie 2021

Fonduri europene pentru finanţarea a 75 de noi firme şi crearea a 200 de locuri de muncă

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Joi, 8 iulie 2021, s-a desfăşurat online Conferinţa de închidere a proiectului „Start-UP Hub: Laboratorul antreprenorilor”, ID 105648. Obiectivul general al proiectului a fost creşterea gradului de ocupare prin crearea şi ocuparea a 150 de noi locuri de muncă în urma înfiinţării a 75 de noi întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane aferente judeţelor din Regiunea Centru (Sibiu, Braşov, Mureş, Alba, Harghita, Covasna).

Co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, cu o valoare totală eligibilă a proiectului de 18.405.808,05 lei, proiectul a fost implementat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în parteneriat cu SC Konfida SRL din Bucureşti în perioada 15 ianuarie 2018 – 14 iulie 2021.

Deşi o perioadă importantă din derularea proiectului s-a suprapus cu criza generată de pandemie, cu efecte puternice asupra firmelor înfiinţate şi sprijinite prin proiect, ne bucurăm să împărtăşim rezultatele obţinute, cu impact important în dezvoltarea antreprenoriatului şi a sectorului IMM în Regiunea Centru (mai cu seamă în judeţul Sibiu) şi care se situează peste rezultatele asumate: 585 de persoane (din care aproape jumătate studenţi) certificate ANC în domeniul „Competenţe antreprenoriale” (360 asumate prin proiect); 75 de firme create, din care 74 au beneficiat de ajutor de minimis în valoare totală de 10.752.430 lei; 201 locuri de muncă create (150 asumate). O broşură de bune practici cu experienţele antreprenorilor, precum şi o analiză sinteză a mediului antreprenorial sunt disponibile pe site-ul universităţii.

„Universitatea ‘Lucian Blaga’ din Sibiu încheie în această lună unul dintre proiectele sale importante. Proiectul început în 2018 a fost şi este important nu doar pentru universitatea noastră, dar şi pentru întreaga Regiune de dezvoltare Centru datorită finanţării a 75 de noi firme înfiinţate prin proiect şi crearea unui număr semnificativ de locuri de muncă în această perioadă dificilă de pandemie. Specialiştii din cadrul ULBS, şi nu numai, care au lucrat în cadrul acestui proiect, au pregătit în domeniul ‘Competenţe antreprenoriale’ câteva sute de persoane aflate în grupul ţintă, dintre care 585 au fost certificate ANC”, a declarat Adrian Pascu, Prorectorul ULBS.

Ecosistemele antreprenoriale cu rol important în dinamica economiei regionale se creează în jurul universităţilor în parteneriat cu toţi stakeholderii: mediul de afaceri, autorităţi locale şi naţionale, decidenţi politici. Florin Jianu, Preşedintele Consiliul Naţional al IMM-urilor din România a apreciat rezultatele obţinute prin acest proiect: „Felicit în primul rând Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pentru implicarea activă şi atenţia pe care o acordă sectorului antreprenoriatului de tineret, îmbinând astfel foarte bunele rezultate academice cu o abordare practică pentru antreprenoriat. Mai presus de toţi, merită felicitări cei care s-au implicat în proiect şi au dus până la capăt cu succes toate etapele proiectului, de la echipa de proiect până la beneficiari, cei care sunt adevăraţii câştigători ai acestui proiect complex, cei care au avut curajul să demareze afaceri şi să îşi asume riscuri. Ecosistemul naţional are nevoie de fiecare stakeholder, de fiecare antreprenor, de fiecare idee valoroasă pe care să se bazeze în crearea unui mediu antreprenorial activ şi competitiv. M-am uitat cu atenţie pe toate ideile de afaceri care au fost finanţate prin proiectul Startup Hub şi am constatat o prezenţă susţinută a domeniilor de competitivitate ale României şi Europei, componente puternice de digitalizare, de abordare prietenoasă cu mediul şi un grad ridicat de inovare. Vă felicit pentru rezultate şi sunt convins că veţi continua pe acest drum al susţinerii antreprenoriatului!”

Livia Ilie, managerul de proiect a declarat că „Rezultatele obţinute sunt rodul unei munci de echipă: experţi implicaţi în proiect de la cei doi parteneri, membri ai grupului ţintă, antreprenori finanţaţi, membrii ai juriului care a selectat planurile de afaceri pentru finanţare, organismele de management ale finanţatorului (AM şi OIR Centru), echipa de conducere a universităţii şi staff-ul tehnic din structurile administrative. Peste 30000 de ore de muncă a echipei mixte de cadre didactice, antreprenori şi consultaţi de afaceri cu vastă experienţă se află în spatele reuşitei acestui proiect. Un proiect cu oameni şi pentru oameni. Nici un efort nu este prea mare, atunci când ai pus umărul la realizarea unui vis. Mulţumesc celor 75 de antreprenori selectaţi pentru finanţare pentru spiritul lor de inţiativă, curajul şi pasiunea cu care s-au implicat pentru a-şi pune în aplicare ideile de afaceri şi pentru a găsi soluţii pentru toate problemele cu care s-au confruntat în această perioadă dificilă!”

„Visul îndeplinit! Nu mă opresc aici, m-aţi ajutat să visez la mai mult, la ceea ce ştiu că au nevoie clienţii mei!” (Antreprenor finanţat prin proiect)