Publicat: 20 Februarie, 2020 - 11:12
Share

În cursul anului 2019, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a organizat o serie de sesiuni de formare în domeniul consumului de droguri, susţinute de formatorii Agenţiei, autorizaţi de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, sesiuni de informare şi stagii de practică pentru studenţi şi masteranzi. 
Astfel, au fost formaţi 1922 de beneficiari, atât din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne, cât şi din cadrul instituţiilor partenere – Protoieria Bucureşti Sector 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Justiţiei (Curtea de Apel Bucureşti), Casa Corpului Didactic, Ministerul Sănătăţii, Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport etc. 
Activitatea de formare a avut rezultate importante şi datorită extinderii adresabilităţii formelor de educaţie către personalul structurilor partenere cu atribuţii în aplicarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013 - 2020. 
De asemenea, componentele de informare-documentare şi stagii de practică au cunoscut o eficientizare, prin creşterea numărului de beneficiari ai sesiunilor de informare, atât la nivel central, cât şi la nivel teritorial (aproximativ 4500 beneficiari). Stagiile de practică au reprezentat un element important al activităţii Centrului Naţional de Formare şi Documentare în domeniul Drogurilor din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, prin extinderea parteneriatelor încheiate în mediul universitar (Universitatea Bucureşti, Universitatea Ecologică etc). Au fost derulate 35 stagii de practică, ce au totalizat un număr de 350 studenţi. 
De altfel, investiţia în oameni, care reprezintă esenţa actului de formare şi informare derulat la nivelul ANA, este un proces cu rezultate vizibile pe termen lung, prin care se ating obiectivele legate de creşterea capacităţii practicienilor de a acţiona în domeniul antidrog şi de conştientizare a societăţii civile asupra fenomenului drogurilor.

Tag-uri Institutii: