Publicat: 22 Mai, 2019 - 14:00

Săptămâna aceasta, în cadrul proiectului "Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi" (CRED), a demarat formarea primelor 300 de cadre didactice din învăţământul primar. În acelaşi timp, continuă selecţia naţională a formatorilor de cadre didactice atât pentru învăţământul primar, cât şi pentru cel gimnazial.

Astfel, prin intermediul proiectului "Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi" (CRED), a început formarea cadrelor didactice care constituie unul dintre grupurile-ţintă ale proiectului, respectiv 55.000 de profesori din învăţământul primar şi gimnazial.

Aceştia urmează să fie instruiţi în implementarea noilor abordări curriculare din învăţământul primar.

Începând cu data de 20 mai, Casa Corpului Didactic Bucureşti a devenit primul partener din cadrul CRED care implementează activităţile de formare a cadrelor didactice din învăţământul primar, în regiunea Bucureşti-Ilfov, conform calendarului activităţilor de formare aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Până la data de 6 iulie 2019, vor finaliza programul de formare 15 grupe (12 în Bucureşti şi 3 în Ilfov) a câte 20 de cursanţi, totalizând 300 de cadre didactice formate din învăţământul primar.

Activităţile de formare se vor desfăşura, timp de 120 de ore, în sistem blended-learning, în timpul săptămânii, atât faţă în faţă, cât şi online. Cursanţii beneficiază de 30 de credite profesionale transferabile.

Programul de formare continuă - "Formare nivel II - învăţământ primar", acreditat prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale, este structurat în trei module:

- Un nou curriculum naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial - conceptualizări necesare
- Aplicarea noului Curriculum naţional pentru învăţământul primar - disciplinele de studiu din perspectiva didacticii specialităţii
- Aspecte transversale în abordarea şi implementarea curriculumului naţional

Modulul 3 include trei pachete tematice. Fiecare cursant optează pentru un singur pachet tematic, dintre cele trei:

- Consiliere şi dezvoltare personală. Rolul cadrului didactic în construirea şi dezvoltarea unor medii de învăţare incluzive
- Resurse Educaţionale Deschise RED şi platforme online pentru învăţare
- Management de curriculum la nivelul şcolii şi al clasei.

De asemenea, în a doua jumătate a lunii mai, a fost lansat, la nivel naţional, un apel de selecţie pentru formatori de cadre didactice atât pentru nivelul primar, cât şi pentru cel gimnazial.

Aşadar, profesioniştii din învăţământul preuniversitar/universitar din România pot deveni formatori în cadrul proiectului CRED şi, astfel, pot contribui la creşterea calităţii sistemului educaţional autohton. Selectarea şi pregătirea noului lot de formatori au loc la nivel naţional, în cadrul celor opt instituţii partenere din cadrul proiectului: Casele Corpului Didactic Buzău, Bucureşti, Braşov, Botoşani, Cluj-Napoca, Olt, Teleorman şi Timiş.

Cei interesaţi pot accesa site-urile instituţiilor menţionate mai jos, pentru a aplica pentru posturile disponibile:
- ccd.buzau.ro
- ccd-bucuresti.org
- ccdbrasov.ro
- ccdbotosani.ro
- ccdcluj.ro
- ccdolt.ro
- ccd.isjtr.ro
- ccd-timis.ro

"Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi" (CRED) este un proiect de anvergură pentru sistemul educaţional românesc, fiind lansat în anul 2017 şi având o durată de implementare de patru ani. Este cel mai important proiect al Ministerului Educaţiei Naţionale ce vizează învăţământul preuniversitar şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se implementează la nivel naţional şi are 12 parteneri, instituţii publice: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, opt Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare şi trei Inspectorate şcolare judeţene.
CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015).

Tag-uri Institutii: