Publicat: 24 August, 2016 - 14:31

Agenția Națională de Administrare Fiscală vine în sprijinul contribuabililor nerezidenți și publică pe pagina sa de internet versiunea în limba engleză a următoarelor formulare, însoțite de instrucțiunile de completare:

— fomularul 015 'Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent in România',

— formularul 030 'Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal',

— formularul 100 'Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat',

— formularul 101'Declarație privind impozitul pe profit',

— formularul 200 'Declarație privind veniturile realizate în România'.

Formularele în limba engleză sunt menite să faciliteze îndeplinirea obligațiilor fiscale de către contribuabilii nerezidenți, fie prin completarea și depunerea la registratura organului fiscal sau prin poștă a formularelor 015, 030 și 200, fie prin explicitarea conținutului și a modului de completare a formularelor în limba română.

Contribuabilii interesați pot accesa formularele menționate pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, versiunea in limba engleză, la secțiunea 'Legal persons' — 'Legislation' — 'Fiscal forms and filling guide' sau la adresa de internet https://www.anaf.ro/anaf/fiscal_forms/ .

SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA