Publicat: 30 Ianuarie, 2012 - 08:30
Share

Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, a impus adaptarea corespunzatoare a procedurilor de administrare a impozitului pe venit.

Atât în ceea ce priveşte modelul, cât şi conţinutul unor formulare, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 52/2012 au fost aprobate modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularele mentionate mai jos se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 Ianuarie 2011 si definitivarea impozitului anual.


•200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania, cod 14.13.01.13”si “Anexa nr. ... la Declaratia privind veniturile realizate din Romania”;


•201 „Declaratia privind veniturile realizate din strainatate”, cod 14.13.01.13/7;


•204 „Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, cod 14.13.01..13/2i;


•205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I;


•230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”, 14.13.04.13;


•250 „Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoane fizice”, cod 14.13.02.13/a;


•251 „Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/5a;

Formulare care se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2012 si stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit.

 

•220 „Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p;


•221 „Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9;


•222 „Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate”, cod 14.13.01.13/5i;


•223 „Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, cod 14.13.01.13/1i;


•224 „Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania”, cod 14.13.01.13/5;


•260 „Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit”, cod 14.13.02.13./3a si „Anexa la Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit”;

•„Fisa capacitatii de cazare”, cod 14.13.01.13/3p.