Publicat: 10 Aprilie, 2017 - 20:02

ANAF modifică modelul și conținutul formularului 014 'Notificare privind modificarea anului fiscal', precum și instrucțiunile de completare a acestuia.

Potrivit Codul fiscal (art. 16 alin. 1) anul fiscal este anul calendaristic. Totodată, conform art. 16 alin. (5) din același act normativ, contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, pot opta ca anul fiscal să corespundă exercițiului financiar.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, la art. 16 din Codul fiscal, după alineatul (5), a fost introdus un nou alineat, alin. (5^1), potrivit căruia, contribuabilii care și-au modificat exercițiul financiar, pot opta ca anul fiscal modificat să redevină an fiscal calendaristic sau pot să modifice perioada anului fiscal modificat.

Conform prevederilor legale în vigoare, contribuabilii comunică organelor fiscale competente modificarea perioadei anului fiscal astfel:

a) contribuabilii pentru care anul fiscal modificat redevine anul fiscal calendaristic, până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat;

b) contribuabilii care modifică perioada anului fiscal modificat, în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat.

Proiectele de acte normative, inițiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituției la adresa www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF/ Transparența decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, București.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media — cu mențiunea 'Conf.Legii nr.52/2003', la următoarele adrese:

ˇ Prin scrisori la adresa poștală: Agenția Națională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 București 050741 — la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media;

ˇ Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro

ˇ Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informațiile de presă privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în Agenția Națională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul INFO ANAF / Comunicate de presă aflat pe site-ul instituției.