Publicat: 22 Octombrie, 2019 - 09:03
Share

Ministrul afacerilor externe, Ramona-Nicole Mănescu, a participat astăzi, 21 octombrie 2019, la Bruxelles, la primul Forum de nivel înalt Uniunea Europeană - Statele Unite ale Americii pe tema Reactoarelor modulare de dimensiuni mici. La Forum au participat Miguel Arias Canete, Comisarul european pentru acţiune climatică şi energie şi Rick Perry, Secretarul SUA pentru energie, alături de directorii generali ai Agenţiei Internaţionale a Energiei şi Agenţiei Energiei Nucleare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

În intervenţia pe care a prezentat-o în sesiunea de deschidere a Forumului, Ministrul afacerilor externe a salutat organizarea acestui eveniment care reprezintă o confirmare suplimentară a procesului de aprofundare a parteneriatului transatlantic, în domenii strategice precum cel al energiei nucleare civile. Cu această ocazie a reafirmat sprijinul României pentru continuarea dezvoltării, la nivel european şi global, a industriei de energie nucleară civilă, luând în considerare rolul acesteia în asigurarea securităţii energetice precum şi contribuţia pe care o aduce la efortul general de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

În ceea ce priveşte România, Ministrul Mănescu a subliniat rolul important pe care energia nucleară îl joacă pentru menţinerea de către ţara noastră a unui mix energetic diversificat. A menţionat proiectele de retehnologizare a Unităţii 1 de la Cernavodă, precum şi pentru construirea unor unităţi suplimentare şi a informat, în context, asupra apartenenţei României la grupul statelor care sunt interesate de dezvoltarea, pe teritoriul lor, a unor reactoare de generaţia a patra, prin proiectul dezvoltat de Institutul de Cercetări Nucleare de la Piteşti.

În contextul recent al dezvoltării semnificative a industriei reactoarelor modulare de dimensiuni mici, Forumul industrial de nivel înalt UE - SUA şi-a propus discutarea provocărilor şi oportunităţile utilizării acestei tehnologii ca parte a viitoarelor sisteme energetice. Participanţii din mediile guvernamental, parlamentar, de afaceri şi de reglementare au avut oportunitatea de a discuta modalităţile de dezvoltare a cooperării UE - SUA în acest domeniu, evenimentul având o relevanţă specială în contextul procesului de consolidare a parteneriatului transatlantic.
 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: