Publicat: 22 Mai, 2020 - 08:17
Share

La iniţiativa Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în şedinţa de Guvern, în urma autorizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, a fost aprobată o Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea OUG a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice.

Aprobarea acestei ordonanţe vine în contextul în care, de la instituirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, consumatorii finali de energie electrică din România s-au confruntat cu costuri în creştere ale consumului de energie electrică cauzat de transferul costului dioxidului de carbon în preţul electricităţii. Consecinţele acestor creşteri ale costurilor au fost resimţite în special de consumatorii industriali energointensivi, cărora le-a fost periclitată în mod semnificativ competitivitatea pe piaţa internă europeană şi le-a fost afectată poziţia pe piaţa concurenţială mondială, riscul iminent fiind relocarea acestora.

Mai mult, conform prevederilor Directivei UE 2018/410 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor
în acest domeniu şi a Deciziei (UE) 2015/1814 (Directiva EU ETS), statele membre pot utiliza o parte din veniturile obţinute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite statelor membre. Astfel, Comisia Europeană a
recunoscut impactul pe care emisiile indirecte îl au asupra preţului energiei şi asupra competitivităţii industriei energointensive din Europa, sens în care a permis statelor membre să ofere compensaţii pentru emisiile indirecte şi această compensare
este deja aplicată de peste 10 state membre.

La nivelul României, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră într-un mod eficient din punct de vedere economic, dar şi pentru creşterea
nivelului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât să contribuie la obţinerea unor niveluri de reducere considerate necesare din punct de vedere ştiinţific pentru a evita schimbări climatice periculoase.

Astfel, se implementează şi la nivelul României o schemă de ajutor de stat sub formă de subvenţie directă, pentru consumatorii electro-intensivi pentru compensarea costurilor cu emisiile de gaze, transferate în preţul electricităţii, după modelul
aplicat în alte State Membre. Ca urmare a îndeplinirii procedurii de notificare şi analizării de către Comisie a măsurii aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019, schema de ajutor de stat a fost autorizată de forul comunitar în data de 08.05.2020. Totodată, ulterior autorizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană a fost necesară modificarea OUG nr. 81/2019, astfel încât prevederile acesteia să fie în concordanţă cu Decizia Comisiei Europene nr. C(2020) 3146 final din 8.05.2020.

Măsurile propuse prin prezentul act normativ permit păstrarea competitivităţii firmelor din România în raport cu ceilalţi competitori din spaţiul european şi din afara acestuia. Măsura contribuie astfel la menţinerea competitivităţii produselor
din sectoarele energointensive şi permite păstrarea competitivităţii întreprinderilor atât în raport cu ceilalţi competitori din afara spaţiului european, care nu au instituit o schemă de comercializare ETS, cât şi în raport cu ceilalţi competitori din Statele Membre ale Uniunii Europene, care au acordat deja astfel de măsuri financiare marilor consumatori de energie. De asemenea, schema
contribuie la prevenirea efectului social negativ provocat de restrângerea activităţii industriale din cauza pierderilor de competitivitate, în urma creşterii preţului energiei electrice, adică păstrarea celor aproximativ 200.000 de locuri de muncă directe şi indirecte din industriile afectate.

Totodată, se elimină riscul de relocare cu efect imediat în menţinerea gradului de ocupare a forţei de muncă, limitarea şomajului, păstrarea forţei de muncă cu grad înalt de calificare în sectoarele industriale respective.