Publicat: 6 Iulie, 2018 - 11:54

POR 2014-2020: a fost aprobată lansarea apelului de proiecte aferent axei 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.2 Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii medicale de urgenţă, apel dedicat Ambulanţelor

Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte dedicat achiziţionării ambulanţelor, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat astăzi, 06.07.2018, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5249/06.07.2018 şi este publicat în site-ul programului.

"Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanţe" conţine informaţiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate ale solicitantului de finanţare şi ale proiectului, precum şi o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a cererii de finanţare de către solicitanţi.

Depunerea cererilor de finanţare se face utilizând sistemul electronic - aplicaţia MySMIS, în perioada 09.07.2018, ora 12:00 - 12.08.2018, ora 12:00.

Apelul este de tip non-competitiv, bazat pe proiecte pre-identificate, valoarea eligibilă fiind între 1 milion şi 30 milioane euro. Solicitanţii eligibili sunt Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă (IGSU), în parteneriat cu Inspectoratele judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ale fiecarui judeţ care aparţine regiunilor de dezvoltare eligibile pentru finanţare (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest şi Centru).

*** Programul Operaţional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaţionale din perioada de programare 2014-2020 implementate în România, cofinanţate din fondurile europene structurale şi de investiţii şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.