Publicat: 21 Iulie, 2017 - 18:32

Agenția Naționalã de Integritate a constatat faptul cã MAZILU GABRIELA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada deținerii funcției de director executiv în cadrul Agenției de Plãți și Intervenții pentru Agriculturã - Centrul județean Bacãu, întrucât a exercitat simultan și funcția de expert contabil în sectorul privat (funcție care are legãturã cu atribuþiile funcþiei publice - conform fișei postului), precum și funcția de expert (contabil) tehnic judiciar în cadrul Tribunalului Bacãu - Biroul Tehnic de Expertize Tehnice și Contabile Bacãu, obținând venituri din exercitarea acestor funcții.

                Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcþionarii publici nu pot deþine alte funcþii ºi nu pot desfãºura alte activitãþi, remunerate sau neremunerate […] a) în cadrul autoritãþilor sau instituþiilor publice”, precum și dispozițiile art. 96, alin. (1) din același act normativ, potrivit cãruia „Funcþionarii publici, funcþionarii publici parlamentari ºi funcþionarii publici cu statut special pot exercita funcþii sau activitãþi în domeniul didactic, al cercetãrii ºtiinþifice, al creaþiei literar-artistice. Funcþionarii publici, funcþionarii publici parlamentari ºi funcþionarii publici cu statut special pot exercita funcþii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legãturã directã sau indirectã cu atribuþiile exercitate ca funcþionar public, funcþionar public parlamentar sau funcþionar public cu statut special, potrivit fiºei postului”.

Persoana evaluatã a fost informatã despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MAZILU GABRIELA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apãrare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã si se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãtii, functiei sau activitãtii respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agentia Nationalã de Integritate îsi exercitã atributiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidentialitãții, impartialitãții, independentei operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum si al dreptului la apãrare.