Publicat: 9 Decembrie, 2014 - 10:00
Share

Proiectul “Managementul Integrat Durabil al Coridoarelor Râurilor Internaţionale din Ţările  Sud-Est Europene  (SEE RIVER) s-a derulat prin Programul Operaţional de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei, finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FERD). 
SEE River a reunit  26 de instituții publice, administrații şi ONG-uri din domeniul managementului apei și protecției naturii din 10 țări sud-est europene membre sau nemembre UE şi anume Slovenia, Slovacia, Serbia, Croaţia, Italia, România, Ungaria, Bosnia Herţegovina, Austria și Albania pentru managementul a șase râuri transfrontiere, respectiv Drava, Bodrog, Neretva, Prut, Soča și Vjosa. 
Principalul obiectiv al proiectului a fost de a contribui la procesul de restaurare a râului prin dobândirea de cunoştinţe privind managementul coridorului râului, dincolo de interesele sectoriale, locale şi naţionale cu scopul de a asigura starea bună a apelor şi apărarea la inundaţii, conservarea naturii, biodiversităţii şi ecosistemelor. 
Rezultatele proiectului s-au concretizat în documente de planificare tehnice durabile, de comun agreate și mai mult decât atât s-a dezvoltat Setul de Instrumente SEE River, ca ghid pentru facilitarea managementului inter-sectorial al coridorului de râu, care poate fi aplicat pe orice râu.
 Abordările şi beneficiile metodelor dezvoltate şi folosite de proiect vor fi în continuare promovate şi diseminate prin intermediul reţelei de experţi create să asigure un viitor durabil râurilor, zonelor riverane şi comunităţilor.
Proiectul SEE River s-a adresat managementului problemelor inter-sectoriale ale coridorului de râu international și a deschis calea încurajării şi facilitării dialogului cu principalii factori interesaţi implicaţi în Managementul râului Prut, pentru identificarea problemelor importante şi găsirea unor soluţii comune privind managementul viitor al râului.