Publicat: 30 Decembrie, 2015 - 18:43

În decembrie s-a lansat Cyber Shield, start-up de economie socială, specializat în furnizarea de servicii de scanare a securității website-urilor și a oricăror aplicații expuse în internet. Scanarea se realizează prin intermediul unor platforme de testare specializate. De asemenea, firma furnizează servicii de consultanță IT, management de proiect și pe viitor își propune să dezvolte software.

Cyber Shield se adresează posesorilor de website-uri și sisteme informatice expuse în internet, atât persoane fizice, cât si persoane juridice, care au nevoie să își testeze securitatea propriilor sisteme informatice și să evalueze dacă acestea pot fi vulnerabile în cazul unui atac de tip hacking.

Firma a fost lansată în cadrul proiectului "SES - Solidaritate prin Economie Socială" POSDRU/173/6.1/S/148596, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr.6 "Promovarea incluziunii sociale“, Domeniul major de intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale“.

Integrată în strategia Cyber Shield se regăsește și rezolvarea unei probleme sociale – lipsa locurilor de muncă - pentru categoriile sociale defavorizate. În acest caz, din cele 5 locuri de muncă create, 3 sunt dedicate persoanelor din cadrul grupului țintă.
Având un loc de muncă sigur, femeile în situații de risc fac pași importanți în direcția reintegrării sociale. Locurile de muncă nou create vor fi menținute timp de peste 12 luni după finalizarea proiectului. Pentru fiecare angajat în parte se va realiza un plan individualizat de începere/reluare a școlii, înscrierea la un medic de familie, participarea la activitățile unor grupuri de suport. Astfel, angajații care fac parte din grupul țintă vor primi ajutor și sprijin în viața lor personală.