Publicat: 10 Mai, 2017 - 12:05

Marți, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) și Primăria Municipiului Hunedoara au semnat contractul de finanțare pentru proiectul Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Castelul Corvinilor-Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara. Proiectul primește finanțare în cadrul Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, axa prioritară 5 — Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural — și prioritatea de investiții 5.1 — Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Semnatarii contractului de finanțare au fost:

— Dan BOBOUNțANU — Primar, Primăria Municipiului Hunedoara — în calitate de beneficiar al proiectului

— Sorin MAXIM — director general, ADR Vest-Organism Intermediar pentru Programul Operațional 2014-2020 în Regiunea Vest.

Alături de aceștia, în cadrul evenimentului a participat domnul Cristian ROMAN — directorul Castelului Corvinilor, precum și reprezentanți ai ADR Vest.

Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Castelul Corvinilor-Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara este de aproximativ 21 milioane lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului. Astfel, valoarea totală a acestuia ajunge la aproximativ 22 milioane lei.

Proiectul va fi implementat pe parcursul a 28 de luni.

Activitățile prevăzute în cadrul proiectului vizează consolidarea, restaurarea, amenajarea/refuncționalizarea unor spații compatibile cu statutul de monument istoric (amenajarea unui spațiu expozițional — muzeal destinat ilustrării habitatului nobiliar transilvănean în perioada cuprinsă între secolul al XV-lea și secolul al XVII-lea), precum și introducerea acestora în circuitul turistic.

Pentru a sprijini dezvoltarea locală, în proiect sunt prevăzute măsuri pentru valorificarea și promovarea durabilă a acestuia.

După restaurare, se estimează că numărul vizitatorilor va crește cu 86.896 de turiști la finalul primului an după implementarea proiectului (de la 260.766 de vizitatori pe an înainte de intervenția asupra obiectivului de patrimoniu, la 347.662 de vizitatori după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu).

Apelul de proiecte pentru prioritatea de investiții 5.1 — Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural — a fost lansat în 25 mai 2016 și a avut ca termen limită pentru depunere data de 25 noiembrie 2016. Apelul a fost de tip competitive și a are o alocare financiară de 28,81 milioane euro.

22 de proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 61,55 milioane euro, au fost depuse spre finanțare în cadrul acestui apel de proiecte.