8 august 2022

FSLI: Vrem salarii decente în educație!

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație„SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” – federații sindicalereprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, învățământ superiorși cercetare – au depus astăzi, 6 decembrie 2021, la registratura Guvenului României,petițiile semnate de 163.813 salariați din învățământ, din care: un număr de 113.443 provinde la membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, 45.504 de la membrii FederațieiSindicatelor din Educație „Spiru Haret” și 4866 de la cei ai Federației Naționale Sindicale„ALMA MATER”. Prin aceste semnături salariații își exprimă nemulțumirile față de nivelul desalarizare din sistem, situat în pătrimea inferioară a grilelor de salarizare. Aceste petiții sunt cadoul de Moș Nicolae din partea angajaților din învățământpentru Guvernul României. Am ales această zi pentru a trage un semnal de alarmă față de salarizareanemotivantă, care a generat exodul personalului calificat și a condus la îmbătrânireacorpului profesoral, transformând cariera didactică într-una neatractivă pentru tinerii cuvocație.Semnatarii petițiilor, ca și ceilalți salariați din sistemul educațional românesc, solicită,de asemenea, Guvernului României majorarea salariilor în cel mai scurt timp și aplicareaintegrală a Legii-cadru nr. 153/2017 pentru toți angajații din învățământ, începând cu datade 1 ianuarie 2022. Totodată, în condițiile elaborării unei noi legi a salarizării, cer ca, lastabilirea grilelor de salarizare pentru personalul din învățământ, principiul de bază săfie acela că salariul profesorului debutant trebuie să reprezinte o pătrime dinindemnizația Președintelui României.Cele trei federații, în numele salariaților din educație, consideră că este momentuloportun ca educația să fie în mod real o prioritate pentru întreaga clasă politică, iaraceastă prioritate să fie reflectată, în primul rând, de procentul din P.I.B. alocatînvățământului prin Legea bugetului de stat pe anul 2022.Tot astăzi, cele trei federații au depus la Guvern și la grupurile parlamentare alepartidelor politice și minorităților naționale o adresă privind problemele din sistem (adresăatașată comunicatului).

Cu stimă, PREŞEDINTE PREŞEDINTE PREȘEDINTE F.S.L.I. F.S.E. „SPIRU HARET” F.N.S. „ALMA MATER” Simion HANCESCU Marius Ovidiu NISTOR Anton HADĂR