Publicat: 15 Februarie, 2016 - 14:14
Share

Agenția Naționalã de Integritate a constatat încãlcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativã de cãtre OȘANU MIHAELA OANA, director executiv în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncã Maramureș, întrucât în perioada exercitãrii funcției, în calitate de reprezentant al instituției a încheiat la data de 11 octombrie 2010 un acord de parteneriat cu S.C. CLEMON S.R.L., în vederea implementãrii Proiectului cu titlul „CLOP-Creștere economicã localã prin reorientare profesionalã”, pe perioada 01 noiembrie 2010-30 iunie 2012. Ulterior încheierii acestui acord, soțul persoanei evaluate a fost angajat în cadrul societãții comerciale, pe funcția de expert monitorizare în cadrul proiectului, acesta obținând în perioada angajãrii venituri salariale în sumã de 11.862 lei.

Mai mult, în perioada în care soțul persoanei evaluate a fost angajat în cadrul S.C. CLEMON S.R.L., OȘANU MIHAELA OANA a deținut calitatea de Președinte al Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la licitaþia organizatã de cãtre A.J.O.F.M. Maramureș pentru selecția furnizorului de servicii de informare și consiliere profesionalã pentru un alt proiect intitulat „Turism rural-alternativã viabilã de dezvoltare socio-economicã în nordul României”. Singurul participant la licitația organizatã și câștigãtor al ofertei depuse a fost S.C. CLEMON S.R.L. (societate comercialã care a deținut în cadrul proiectului calitatea de subcontractant) în asociere cu S.C. ETHOS S.R.L.

        La data de 15 februarie 2011, ulterior licitației organizate, A.J.O.F.M Maramureș a încheiat cu S.C. CLEMON S.R.L. & S.C. ETHOS S.R.L. un contract în valoare de 1.240.000 lei (fãrã TVA) de servicii de informare și consiliere profesionalã în cadrul Proiectului „Turism rural-alternativã viabilã de dezvoltare socio-economicã în nordul României”.

Persoana evaluatã a încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

·        art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãrora „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnitãþilor publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparenþa deciziei și supremația interesului public”;

·        art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãrora „Funcționarul public este în conflict de interese dacã se aflã în una dintre urmãtoarele situaþii […] interesele sale patrimoniale, ale soþului sau rudelor sale de gradul I pot influenþa deciziile pe care trebuie sã le ia în exercitarea funcþiei publice”;

·        art. 69, lit. (c) și (d) din Ordonanþã de urgenþã Nr. 34 din 19 aprilie 2006, potrivit cãrora Nu au dreptul sã fie implicaþi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor urmãtoarele persoane […] persoane despre care se constatã cã pot avea un interes de naturã sã le afecteze imparþialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor;  persoane care în exercitarea funcþiei pe care o dețin la nivelul autoritãþii contractante se aflã în situaþia existenþei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnitãților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificãrile și completãrile ulterioare”.

Persoana evaluatã a fost informatã despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistatã sau reprezentatã de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. OȘANU MIHAELA OANA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în termenul prevãzut de lege, în exercitarea dreptului la apãrare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinarã si se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum si al dreptului la apãrare.