Publicat: 27 Iunie, 2016 - 22:40
Facand publica minuta dezbaterii pe tema Ordonantei Tutunului pe site-ul ministerului

Stimate domnule secretar de stat Razvan Vulcanescu,

Fundatia “AlegRO”, infiintata prin Hotararea Judecatoreasca nr. 104/11.04.2000; Cod unic RO13015526, cu sediul social in Strada Semicercului, nr. 1, scara C, sector 1, Bucuresti, Romania, Tel/Fax: 021 310 84 89 si legal reprezentata prin domnul Octavian Andronic, in calitate de Presedinte, va multumeste pentru organizarea, la cererea sa, a dezbaterii publice din 23 iunie a.c. pe marginea “Proiectului de ordonanta de urgenta pentru stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun”.

Prin prezenta, in baza articolului 10 din Legea nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, vă adresam solicitarea de a face publica Minuta dezbaterii afisand-o pe pe site-ul Ministerului Sanatatii.

Art. 10 - Minuta sedintei publice, incluzand si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor in care s-a hotarat vot secret, va fi afisata la sediul autoritatii publice in cauza si publicata in site-ul propriu.

De asemenea, avand in vedere interesul public ridicat fata de acest subiect, in baza articolului 11(2) din Legea 52/2003, precum si in baza Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, va adresam solicitarea de a face publica si inregistrarea dezbaterii.

Art. 11 (2) - Inregistrarile sedintelor publice, cu exceptia celor prevazute la art. 6, vor fi facute publice, la cerere, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Va informam pe aceasta cale ca linkul formularului online pentru Legea 544/2001, postat pe site-ul ministerului la http://www.ms.gov.ro/?pag=64, nu este activ.

Cu toata consideratia,  
 Octavian Andronic, 
Presedinte, Fundatia AlegRo