30 iunie 2022

Fundaţia Regală Margareta a României selectează 10 ONG-uri dornice să se dezvolte şi să înveţe fundraising

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Au început înscrierile în cadrul proiectului „CONFER – Consolidarea Organizaţiilor Non-guvernamentale prin Fundraising şi Eficientizarea Rezultatelor”, derulat de Fundaţia Regală Margareta a României în parteneriat cu Nedland Kultur, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a contribui la consolidarea capacităţii şi sustenabilităţii a 10 ONG-uri active în domeniile educaţional şi social, insuficient deservite. Proiectul urmăreşte să întărească capacitatea ONG-urilor mai puţin dezvoltate de a mobiliza fonduri şi a promova în comunitate programele lor sociale.

ONG-urile mici şi medii din România sunt invitate să se înscrie în proiectul „CONFER – Consolidarea Organizaţiilor Non-guvernamentale prin Fundraising şi Eficientizarea Rezultatelor, derulat de Fundaţia Regală Margareta a României, proiect prin care vor beneficia de training, mentorat şi coaching privind strategia, planul tactic şi instrumentele de strângere de fonduri, precum şi de sprijin în organizarea propriilor campanii de fundraising şi evenimente de atragere a donatorilor, pe parcursul anilor 2022-2023.

Participarea în acest proiect poate reprezenta pentru fiecare ONG un pas major în dezvoltarea organizaţională şi dobândirea sustenabilităţii financiare pentru activităţile lor sociale.

Participarea ONG-urilor în proiect se va întinde pe durata a 22 luni şi vizează dezvoltarea organizaţională a 10 ONG-uri din mediile rural şi urban mic ale ţării, ce activează în domeniile educaţional şi social, insuficient deservite. Sunt eligibile ONG-urile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
– venituri înregistrate în anul 2021: sub 200.000 Euro;
– numărul de angajaţi: sub 10;
– acţionează în: urban mic sau rural (localităţi sub 200.000 locuitori);
– desfăşoară proiecte sociale sau educaţionale cu o experienţă de minim 1 an;
– organizaţia să fie înfiinţată de minim 2 ani;
– să existe deschidere şi disponibilitate de participare într-un program de dezvoltare a organizaţiei ce are ca scop consolidarea capacităţii şi sustenabilităţii financiare.

Vor avea prioritate organizaţiile aplicante care au sediul/desfăşoară proiecte sociale în unul din judeţele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa Năsăud, Braşov, Cluj, Constanţa, Covasna, Galaţi, Ialomiţa, Ilfov, Mureş, Maramureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Teleorman, Timiş şi care implementează sau doresc să abordeze activităţi intergeneraţionale.

Fundaţia Regală Margareta a României, împreună cu o echipă de experţi cu vastă experienţă în sectorul ONG din România, va oferi celor 10 organizaţii neguvernamentale selectate în cadrul proiectului oportunitatea unui proces complet de transformare organizaţională, ce include training şi mentorat pentru fundraising, comunicare digitală şi scriere de aplicaţii de finanţare, coaching pentru dezvoltarea de strategii, instrumente şi tehnici de fundraising, transformare digitală prin dezvoltare website, social media şi materiale promovare, organizarea de campanii online/offline de fundraising, eficientizarea procedurilor interne, derularea de evenimente şi acţiuni de networking pentru cultivarea donatorilor şi asigurarea schimbului de bune practici pentru consolidarea financiară.

Procesul de aplicare
Aplicaţia pentru proiectul CONFER se realizează online. Organizaţia aplicantă va depune un dosar de înscriere, în perioada 14-28 februarie 2022, care va cuprinde următoarele documente: actul constitutiv/statutul organizaţiei (copie); dovada înregistrării în Registrul Asociaţiilor Fundaţiilor (copie), certificatul fiscal al organizaţiei (copie), raportul anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activităţii (ex. site web, pagina Facebook etc.); odată cu aceste documente, vor fi completate şi trimise fişa aplicantului (anexa1), scrisoarea de intenţie (anexa 2), declaraţia pe propria răspundere (anexa 3) şi acordul privind utilizarea datelor personale (anexa 4). Cele patru anexe pot fi accesate aici: https://bit.ly/FRMR-CONFER. Înscrierea se va efectua prin trimiterea documentelor (link transfer documente prin wetransfer.com) pe adresa confer@principesa.ro cu subiectul „Aplicaţie proiect CONFER”.

Fundaţia Regală Margareta a României organizează pe parcursul procesului de înscriere o sesiune informativă pentru candidaţi, în care vor fi oferite clarificări sau detalii privind participarea în proiect, ce va avea loc online pe data de 18 februarie 2022, la ora 10.00. Pentru sesiunea informativă, înscrierea se realizează printr-un email pe adresa confer@principesa.ro cu subiectul „Sesiune informativă CONFER”.

Procedura de selecţie şi detalii privind dosarul de candidatură pot fi accesate pe pagina web https://bit.ly/FRMR-CONFER.

Calendarul etapelor de selecţie
– Depunerea dosarelor de înscriere – până la data de 28 februarie 2022
– Sesiune de informare pentru candidaţi – 18 februarie 2022
– Evaluarea dosarelor depuse – 28 februarie – 07 martie 2022
– Publicare listă organizaţii selectate – 07 martie 2022
– Contractare organizaţii selectate – 07 – 21 martie 2022

Pentru mai multe detalii despre procesul de înscriere şi selecţie în proiect, dar şi informaţii suplimentare despre restul activităţilor din proiect, accesaţi pagina web dedicată proiectului: https://bit.ly/FRMR-CONFER.

***
Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanţat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparităţile economice şi sociale şi a consolida relaţiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare şi statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorţiul compus din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Fundaţia PACT şi Frivillighet Norge, care acţionează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societăţii civile şi a cetăţeniei active şi creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmăreşte dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii şi capacităţii sectorului societăţii civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetăţeniei active şi a drepturilor omului şi consolidând în acelaşi timp relaţiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Pentru mai multe informaţii despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesaţi www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informaţii despre Granturile SEE şi Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro.”

Despre Fundaţia Regală Margareta a României
Fundaţia Regală Margareta a României a fost înfiinţată în 1990 de către Regele Mihai I al României şi Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române. Cu o activitate de peste 32 de ani, Fundaţia Regală Margareta a României sprijină copii, tineri şi vârstnici prin intervenţii durabile, bazate pe schimbul de experienţă şi valori între generaţii. De-a lungul timpului, Fundaţia s-a implicat în numeroase proiecte sociale, culturale şi de susţinere a educaţiei şi talentului artistic. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.frmr.ro.

Despre Nedland Kultur
Nedland Kultur este o companie privată din Norvegia care dispune de o experienţă de peste 20 de ani în proiecte culturale, colaborări inter-culturale, organizare de concerte şi festivaluri, digitalizare muzicală etc. Compania a implementat proiecte în Norvegia, Marea Britanie, Tanzania, Kenya, Etiopia, Uganda, Malawi, Rusia, Palestina, Israel, Vietnam şi Egipt, inclusiv în România. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.nedlandkultur.com.