Publicat: 8 Septembrie, 2014 - 19:16
Share

ANCOM a lansat, luni, spre consultare publică un proiect de decizie prin care se stabilește formatul și modalitatea de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestora de către toți furnizorii de rețele publice de comunicații electronice prin intermediul cărora sunt furnizate servicii de comunicații electronice.

Astfel, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice prin intermediul cărora sunt furnizate servicii de telefonie sau servicii de internet la puncte fixe, cu un număr de conexiuni mai mare de 100.000, precum și furnizorii de rețele radio mobile celulare publice, vor transmite ANCOM informații detaliate cu privire la elementele rețelei proprii și la elementele de infrastructură asociate acestora.

În cazul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice care nu se încadrează în aceste categorii, proiectul de decizie prevede un volum mai redus de informații privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice pe care acești operatori le furnizează. 

Informațiile primite de la furnizori vor permite ANCOM să realizeze inventarul rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociate acestora, prevăzut în Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. Autoritatea va putea întocmi astfel o hartă care să redea stadiul acoperirii cu rețele publice de comunicații electronice al fiecărei localități din România, precum și o imagine a elementelor de infrastructură disponibile. Harta va permite furnizorilor să ia decizii informate cu privire la dezvoltarea eficientă a propriilor rețele și va facilita partajarea infrastructurilor.  
Prima raportare a acestor informații se va realiza până la 1 noiembrie 2015, pentru datele existente la 1 noiembrie 2014, urmând ca informațiile să fie actualizate ulterior, până la data de 1 iulie a fiecărui an, cu informațiile existente la data de 31 decembrie a anului anterior.

După finalizarea consultării publice, decizia se va publica în Monitorul Oficial al României și va intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2014. Proiectul de decizie privind stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestora poate fi consultat pe pagina de internet a ANCOM aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observații şi propuneri până la data de 7.10.2014, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcțiilor regionale ale Autorității. Observațiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.