Publicat: 12 Mai, 2015 - 14:18
Share
Prezintă pe artista Ana Ştefania Andronic (BUZU)

GALERIA SENSO

15 Unirii Blvd., Bucharest (RO)

ANA ȘTEFANIA ANDRONIC

Ana Ștefania Andronic / Rublev, rodie, religie / 2015

tehnică mixtă /100 x 100 cm

Redeschisă în primăvara anului 2014, Galeria Senso este un spaţiu privat destinat prezentării, experimentului, confruntării, discursului teoretic, stimulării şi promovării artei contemporane. Situată într-o zonă de interes şi vizibilitate urbană, pe care le poate spori prin oferta sa culturală, Galeria Senso organizează periodic expoziţii însoţite de materiale promoţionale – cataloage editate în condiţii tehnice deosebite, volume cu caracter monografic, flyere, ştiri, reportaje şi filme de artă care se difuzează pe postul de televiziune online cu acelaşi nume. În spaţiile sale generoase îşi doreşte să stimuleze calitatea, creativitatea, originalitatea, noutatea, relevanţa estetică – mai ales prin lucrări ale artiştilor tineri, indiferent de domeniul artelor vizuale în care activează, deşi se încadrează, în acelaşi timp, în tipologia galeriilor de portofoliu; în această dublă ipostază propune, confirmă sau poate contribui la impunerea valorilor, stimulează colecţionismul şi sporeşte dinamismul pieţei de artă din România.

Reopened in the summer of 2014, Senso Gallery is destined to display, experiment, confront, debate, stimulate and promote contemporary art. Located in an area of urban visibility and interest, which it can improve through its cultural richness, Senso Gallery periodically organizes exhibitions, accompanied by promotional materials – catalogues devised in outstanding technological circumstances, monographic volumes, flyers, news, interviews and art films broadcasted on the TV station that bears the same name. In its generous space, Senso hopes to inspire quality, creativity, originality, innovation, aesthetic relevance – especially through the woks of the young generation, regardless of the visual art field in which they operate -, while falling under the category of portfolio categories; this double-sided nature helps to bring forth, confirm, or contribute to the enforcement of artistic value, stimulate collecting and bring more dynamic to the Romanian art-market.

Standul C11

Localizare: 

Geolocation is 44.4414911, 26.0998557