Publicat: 26 Noiembrie, 2012 - 13:28
Share

În perioada 21-22.11.2012, o echipă de comisari ai Gărzii de Mediu – Comisariatul Judeţean Caraş Severin a efectuat un control la S.C TMK Reşiţa, ca urmare a sesizării venite din partea mai multor locuitori din zona situată în vecinătatea societăţii, care au reclamat poluarea atmosferei cu pulberi în suspensie.

Cu ocazia controlului, s-a constatat că pe platforma societăţii funcţionează doi agenţi economici: S.C. TMK Reşiţa, care desfăşoară activităţi de producere a oţelului şi S.C. Slag Recycling Enterprise SRL, care desfăşoară activitatea de procesare a zgurii, în vederea recuperării componentelor utile.

În urma verificărilor la instalaţiile S.C. TMK Reşiţa, la oţelăria electrică şi la instalaţia LF au fost semnalate emisii fugitive de gaze arse, în timpul alimentării cuptorului cu fier vechi, emisii care nu pot fi captate prin hotă şi dirijate în instalaţia de desprăfuire şi care ies prin acoperişul halei oţelăriei.
De asemenea, s-a constatat că zgura proaspătă de la oţelărie se transportă şi se depozitează, temporar, într-un depozit din incinta societăţii, unde suferă un proces de granulare prin stropire cu apă. De la acest depozit, zgura este încărcată şi transportată cu mijloace auto de către S.C. Slag Recycling Entreprise SRL la halda de zgură Valea Terovei, pe un traseu de cca. 2 km, care trece printr-o zonă locuită.

În urma celor constatate, societatea TMK Reşiţa a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 15.000 lei, potrivit Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului atmosferic.
De asemenea, ca urmare a celor constatate, comisarii GNM au stabilit următoarele măsuri de remediere a neconformităţilor:
• Utilizarea instalaţiei de captare şi epurare a gazelor arse de la oţelăria electrică în parametrii proiectaţi şi efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii conform graficului şi ori de câte ori este nevoie.
• Montorizarea zonei de depozitare temporară a zgurii din incinta societăţii şi impunerea respectării măsurilor de prevenire a poluăriii atmosferei din activitatea de gestionare a zgurii, pentru operatorul S.C. Slag Recycling Enterprise SRL.
• Urmărirea cu prioritate a gradului de poluare a atmosferei cu pulberi, prin suplimentarea numărului punctelor de recoltare a probelor de pulberi sedimentabile.
• Realizarea unei perdele vegetale în vederea protejării riveranilor.

În perioada imediat următoare, comisarii GNM vor continua controalele la S.C. Slag Recycling Enterprise SRL, în vederea prevenirii poluării atmosferei ca urmare a activităţii desfăşurate de societatea respectivă.