Publicat: 31 Octombrie, 2012 - 18:45
Share

 În perioada 16-19 Octombrie, comisari din cadrul Comisariatului General şi din cadrul Comisariatelor Judeţene Arad, Bihor şi Suceava au efectuat o serie de controale în domeniul exploatărilor organizate sub formă de cariere, balastiere, staţii sortare – concasare, staţii betoane şi staţii de asfalt. Controalele s-au desfăşurat pe raza judeţelor Bihor, Cluj, Constanţa, Iaşi, Ilfov, Mureş şi Vrancea şi au avut ca obiectiv verificarea măsurilor impuse cu ocazia acţiunilor de inspecţie şi control desfăşurate în lunile august şi septembrie 2012.
Astfel, în perioada menţionată, comisarii de mediu au efectuat 19 controale în urma cărora au fost constatate următoarele neconformităţi, la operatorii verificaţi:

• desfăşurarea activităţii fără autorizaţie de mediu sau permis de exploatare
• exploatarea de agregate minerale în zonele de protecţie sanitară a surselor de apă, în zonele de protecţie a albiilor, malurilor, respectiv a construcţiilor hidrotehnice sau instalaţiilor hidrometrice
• nerealizarea în totalitate a măsurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare
• neîndeplinirea obligaţiilor privind Fondul pentru Mediu
• existenţa unor scurgeri/pete de ulei uzat sau produse petroliere pe suprafaţa terenurilor/luciului de apă
• lipsa evidenţei gestiunii deşeurilor sau gestiune incompletă a acestora
• depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor pe terenurile aflate în proprietate

Ca urmare a celor constatate, au fost aplicate 11 sancţiuni, dintre care 4 avertismente şi 7 amenzi, în cuantum total de 101.500 lei.
De asemenea, a fost întocmită o sesizare penală, conform prevederilor art. 93, alin. (2), litera c) din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi a fost depusă o notificare la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale referitoare la efectuarea unor activităţi de extracţie a agregatelor minerale fără deţinerea actelor de reglementare.

Controlul a fost dispus de Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu, Ovidiu Constantin Dăescu, şi survine în urma problemelor constatate în controalele realizate anterior.