Publicat: 2 Septembrie, 2014 - 10:23
Share

În perioada 3 - 5 septembrie, se desfãºoarã, în Ucraina, exerciþiul multinaþional „Blonde Avalanche 2014”, la care vor participa ºi 14 militari români din Brigada 10 Geniu „Dunãrea de Jos”.

Ediþia din acest an, care se va desfãºura în localitãþile Starychi ºi Vinogradiv, are ca scop instruirea personalului Batalionului multinaþional de geniu pentru executarea unor misiuni specifice de limitare ºi înlãturare a consecinþelor calamitãþilor naturale, în bazinul râului Tisa.

Din cele 11 ediþii precedente, „Blonde Avalanche” a fost desfãºurat pe teritoriul României în 2004, la Vinþu de Jos, jud. Alba, în 2008, la Mãrtineºti,  jud. Cluj, ºi la Brãila, în 2012.

Exerciþiul se desfãºoarã anual, în baza Legii nr. 583 din 24 octombrie 2002, pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniºtri al Ucrainei ºi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinþarea Batalionului multinaþional de geniu, semnat la Budapesta, la 18 ianuarie 2002.