3 decembrie 2021

Geoparcul, teritoriu de studiu pentru un proiect considerat „excelent” de evaluatori

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Un proiect de cercetare ştiinţifică ale cărui activităţi s-au desfăşurat şi pe teritoriul Geoparcului Internaţional UNESCO Ţara Haţegului – Universitatea din Bucureşti a primit calificativul „excelent” din partea evaluatorilor raportului final.

Proiectul „INstrumente de modelare a proceselor de inTERfaţă Apă – Sol – Plante – Aer pentru administrarea inteligentă şi durabilă a bazinelor hidrografice şi a ecosistemelor dependente de apa subterană – INTER-ASPA „Radu Lăcătuşu” a reunit 7 entităţi ştiinţifice şi academice din ţară, iar Universitatea din Bucureşti a fost partener organizaţional. Calificativul obţinut din partea evaluatorilor se adaugă intenţiei echipei de proiect de a onora memoria instituţională a reputatului profesor Radu Lăcătuşu prin toate activităţile desfăşurate.

Din punct de vedere ştiinţific şi tehnic, proiectul a reunit o resursă umană valoroasă şi în creştere, inter şi trans-disciplinară, cu expertiza şi experienţa necesare, cu o infrastructură de cercetare adecvată realizării lui şi cu potenţial crescut de colaborare internaţională.

„Gradul de noutate îl reprezintă crearea unei baze solide în cercetarea românească a unei construcţii instituţionale a managementului integrat al resurselor de apă, sol şi diversitate biologică/ecologică. De asemenea, proiectul, prin realizările lui, pune bazele implementării legislaţiei existente cu privire la managementul resurselor de apă, consolidând potenţialul de răspuns al României la cerinţele europene din domeniu. Rezultatele proiectului şi diseminarea acestora vor avea un impact important prin dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante, capabile să devină operatori regionali şi globali în domeniu. (…) Rezultatele ştiinţifice şi tehnice obţinute recomandă echipa de cercetare să devină un factor cheie (leadership) în luarea unor decizii importante în spaţiul european integrat. Un obiectiv important, crearea de noi locuri de muncă, a condus la consolidarea resursei umane, urmărind fidel complementaritatea cu echipele existente şi creşterea capacităţii de cercetare. Portofoliul de teme de cercetare fundamentală şi aplicativă va permite în viitor colaborarea şi accesarea de fonduri europene (Horizon Europe) şi creşterea vizibilităţii în plan internaţional. Rezultatele obţinute, indicatorii de realizare, diseminarea rezultatelor demonstrează viabilitatea şi reuşita de implementare a acestui proiect”, au fost concluziile evaluatorilor.

Din consorţiul care a derulat şi implementat proiectul, pe lângă Universitatea din Bucureşti, au făcut parte Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată al Academiei Române „Gheorghe Mihoc – Caius Iacob”, Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române.

Geoparcul Internaţional UNESCO Ţara Haţegului – Universitatea din Bucureşti a găzduit prima ediţie a Şcolii de vară INTER – ASPA „Radu Lăcătuşu”. Lucrările s-au desfăşurat la Centrul de Dezvoltare Durabilă „Ţara Haţegului-Retezat” al Academiei Române, în perioada 26-30 iulie. Subiectele dezbătute în cadrul Şcolii de vară au avut o abordare interdisciplinară axată pe relaţiile dintre apă, organisme animale şi mediul geologic. Participanţii au avut posibilitatea să descopere frumuseţea, unicitatea şi potenţialul ştiinţific al Geoparcului prin vizite la Casa Geoparcului din oraşul Haţeg, Casa Dinozaurilor Pitici şi Casa Tradiţiilor din satul Sânpetru, comuna Sântămăria-Orlea, situl arheologic de la Sarmizegetusa Ulpia Traiana, Biserica Densuş şi Poteca tematică „Muzica Naturii” din satul Peştera, comuna Sălaşu de Sus. De asemenea, au făcut observaţii în teren la Tăul fără fund din satul Peşteana, comuna Densuş şi la peştera din satul Peştera. Experienţa în Geoparc a fost completată cu o degustare de produse tradiţionale locale oferite de Asociaţia Femeilor din Sântămăria – Orlea.

Proiectul a fost finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI. Raportul final al proiectului este disponibil aici https://inter-aspa.ro/2021/10/28/raportul-final-al-proiectului-inter-aspa/, iar documentul de evaluare a raportului final poate fi consultat aici https://drive.google.com/file/d/12moAJV6xZg8USid4hUOypc6PS32KnEr8/view.

Mai multe detalii despre proiectul „INTER-ASPA” sunt disponibile aici https://inter-aspa.ro/, precum şi pe pagina de Facebook a proiectului.

*****

Geoparcul Internaţional UNESCO Ţara Haţegului cuprinde întreaga Ţară a Haţegului şi are statut de sit UNESCO, parte a Programului Internaţional pentru Geoştiinţe şi Geoparcuri, care reuneşte 169 de teritorii din 44 de ţări incluse în Reţeaua Globală a Geoparcurilor, stabilite în urma unui proces de selecţie şi validare. Administrarea statutului de Geoparc Internaţional UNESCO este realizată de Universitatea din Bucureşti. Geoparcul este un teritoriu cu valori naturale şi culturale, un program de dezvoltare durabilă, un brand care propune o călătorie în timp, în istoria de 4,6 miliarde de ani a Pământului, o stare de spirit a tuturor celor ce doresc să participe la renaşterea unor comunităţi şi este tărâmul de întâlnire ce îi reuneşte pe toţi cei care se simt ataşaţi de valorile tradiţionale, fie că sunt locuitori reali sau virtuali. Geoparcul cuprinde elemente de interes geologic deosebit alături de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric şi cultural. Dinozaurii descoperiţi în Ţara Haţegului sunt unici în lume, importanţa ştiinţifică şi atractivitatea lor fiind sporită prin descoperirile de cuiburi cu ouă şi pui de dinozauri, ale unor mamifere contemporane dinozaurilor şi a unei reptile zburătoare gigantice (Hatzegopteryx), din grupul pterosaurilor.

Participarea senatoarei Anca Dragu la Conferinţa interparlamentară cu tema „Eliminarea violenţei împotriva femeilor” (30 noiembrie 2021) Senatoarea Anca Dragu, membră a Comisiei pentru afaceri europene, a participat marţi, 30 noiembrie a.c., la lucrările Conferinţei interparlamentare cu tema „Eliminarea violenţei împotriva femeilor”organizate, în format online, de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen (FEMM), împreună cu Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) şi Subcomisia pentru drepturile omului (DROI) din Parlamentul European. Evenimentul organizat cu ocazia Zilei Internaţionale pentru combaterea violenţei împotriva femeilor, marcată, anual, la 25 noiembrie, a avut ca scop creşterea gradului de conştientizare, în legătură cu acest subiect important şi a constituit un bun prilej pentru a explora situaţia actuală a politicilor în domeniul violenţei de gen dar şi pentru a oferi ocazia unui schimb de informaţii şi de bune practici, în vederea eliminării violenţei împotriva femeilor, la scară globală. Reuniunea a fost structurată în patru sesiuni: violenţa sexuală ca armă de război, combaterea violenţei împotriva femeilor şi fetelor cu dizabilităţi, violenţa cibernetică şi Convenţia de la Istanbul. În cadrul dezbaterilor din Sesiunea IV, dedicată Convenţiei de la Istanbul, senatoarea Anca Dragu a relevat reforma cuprinzătoare a legislaţiei române privind violenţa domestică, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Istanbul, dar a atras atenţia că este nevoie de un proces de schimbare a mentalităţii. În plus, senatoarea a subliniat necesitatea mai multor politici în domeniu, la nivel european. În expunerea sa, senatoarea Dragu a opinat ca în Rapoartele de ţară pentru fiecare stat membru al UE ar trebui să existe secţiuni specifice care să evalueze tratamentul aplicat femeilor în fiecare stat. „Totodată, Recomandările specifice de ţară (RST) ar trebui să includă şi puncte concrete privind combaterea violenţei împotriva femeilor iar bugetele naţionale să cuprindă linii bugetare pentru implementarea acestor politici”, a afirmat senatoarea Anca Dragu. La reuniune au participat înalţi reprezentanţi ai Parlamentului European, precum şi membri ai parlamentelor naţionale din întreaga Uniune Europeană.