Publicat: 16 Decembrie, 2012 - 17:13
Share

Secretarul de stat George Ciamba a condus delegaţia României la cea de-a 27-a reuniune a Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe al Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), Istanbul, 15 Decembrie 2012.

Reuniunea Consiliului (CMAE), organizată sub Preşedinţia-în-Exerciţiu a Turciei a reprezentat un moment de bilanţ al proiectelor lansate ulterior Summit-ului aniversar 20 de ani de existenţă OCEMN, Istanbul, 26 iunie 2012.

 Participanţii la Consiliu au adoptat Planul de Acţiune privind Implementarea „Agendei Economice pentru Viitor a OCEMN”, precum şi decizii necesare continuării procesului cooperării între Statele Membre în domeniile: transporturi (permanentizarea proiectului privind permisele OCEMN pentru transportul mărfurilor), energie (elaborarea unei Strategii integrate energetice a Mării Negre). Au fost aprobate prelungirea statutului de observator la OCEMN a Poloniei, respectiv a statutului de partener de dialog sectorial al OCEMN pentru R. Coreea şi Muntenegru.

 În intervenţia sa, secretarul de stat George Ciamba a subliniat necesitatea implementării eficiente a Agendei Economice - document de orientare strategică şi care stabileşte priorităţile cooperării economice în deceniul următor, în concordanţă cu realităţile din regiune şi nevoile de cooperare ale statelor membre OCEMN. Demnitarul român a propus înfiinţarea unei unităţi de project management în cadrul Secretariatului Internaţional Permanent (PERMIS) al OCEMN, care să genereze finanţări suplimentare pentru proiectele OCEMN şi care să fie alcătuită din resursele deja existente în cadrul PERMIS.

 Totodată, şeful delegaţiei României a accentuat importanţa consolidării cooperării UE – OCEMN de o manieră pragmatică şi flexibilă, în beneficiul statelor din regiune, pe baza politicilor şi instrumentelor pe care Uniunea le are în raport cu regiunea: „Este o realitate că Marea Neagră este geografic parte a Europei şi, în acelaşi timp, regiunea Marii Negre este de importanţă strategică pentru Uniunea Europeană. Acest lucru deschide noi oportunităţi atât pentru Uniune, cât şi pentru statele din regiune. România consideră că parteneriatul UE-OCEMN poate fi consolidat inclusiv printr-o utilizare mai eficientă a politicilor şi instrumentelor cu profil regional ale UE - Strategia UE pentru Regiunea Dunării, Sinergia Mării Negre. Politica Europeană de Vecinătate şi Politica Maritimă Integrată”.

 La încheierea reuniunii a avut loc ceremonia de predare simbolică a Preşedinţiei-în-Exerciţiu OCEMN către Ucraina.

 OCEMN este cea mai veche formă de cooperare în regiunea Mării Negre. Bazele ei au fost puse în 1992, când liderii a 11 state (Turcia, România, Bulgaria, Federaţia Rusă, Ucraina, Republica Moldova, Albania, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Grecia) au semnat, la Istanbul, „Declaraţia de la Bosfor”. Cele 11 state care au semnat Declaraţia din 1992 sunt state fondatoare, iar Serbia s-a alăturat în 2001.

 Preşedinţia-în-Exerciţiu română a lansat oficial procesul de revizuire al Agendei Economice pentru Viitor – document strategic al Organizaţiei, printr-o rezoluţie ministerială adoptată în cadrul Consiliului de Miniştri, Bucureşti, 8 iunie 2011. Prevederile conţinute în Agenda sunt in curs de implementare la nivelul Organizaţiei.

 Sediul Secretariatului Permanent Internaţional OCEMN este la Istanbul.