Publicat: 1 Noiembrie, 2013 - 10:32
Share

Secretarul de stat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat la 31 octombrie 2013, la Gödöllő, la reuniunea miniştrilor afacerilor externe din statele membre ale Iniţiativei Central Europene (ICE), organizată de Ungaria, în calitate de Preşedinţie a ICE în 2013.
În intervenţia prezentată, secretarul de stat George Ciamba a subliniat că procesul de integrare europeană implică angajamente pentru ambele părţi, care trebuie susținute prin continuarea proceselor interne de reformă. A fost evidențiată importanta Summit-ului Parteneriatului Estic de la Vilnius şi așteptările României pentru concretizarea acestuia cu rezultate cât mai ambiţioase care să reflecte totodată progresele statelor partenere. În acest cadru, oficialul român a exprimat susținerea pentru obiectivul parafării Acordului de Asociere şi Acordului de Liber Schimb (DCFTA) între Uniunea Europeană şi Republica Moldova cu prilejul Summit-ului Parteneriatului Estic (PaE) de la Vilnius.
În contextul în care Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), reuneşte 13 dintre cele 18 state membre ICE, George Ciamba a prezentat rezultatele reuniunilor miniştrilor afacerilor externe din statele membre ale SUERD, respectiv ale Forumului Anual SUERD, Bucureşti, 28-29 octombrie 2013 şi a evidenţiat concluziile Declaraţiei adoptate, cu accent asupra interacţiunii SUERD cu formatele de cooperare regională, inclusiv ICE.
Cu referire la procesele de integrare ale statelor ICE care nu sunt încă membre UE, demnitarul român a evidenţiat acţiunile desfăşurate de România, în calitate de Preşedinţie-în-Exerciţiu a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (PiE SEECP RO). A subliniat prioritatea acordată de PiE SEECP RO sincronizării proceselor de cooperare regională cu procesele de aderare la UE şi NATO ale statelor aspirante din cadrul SEECP şi a evidenţiat acţiunile desfăşurate până în prezent – reuniunea ministerială SEECP, 27 septembrie, respectiv vizita comună a PiE SEECP RO împreună cu Preşedinţia Lituaniei a UE la Skopje şi Tirana. Secretarul de stat pentru afaceri europene, George Ciamba, a accentuat asupra necesităţii consolidării cooperării între toate iniţiativele regionale, inclusiv ICE, în scopul amplificării eforturilor de susţinere a statelor nemembre UE, care participă la activităţile de cooperare regională în formatele deja consacrate, în contextul în care nouă dintre cele 18 state membre ICE participă şi la SEECP. Dialogul politic consolidat, dar şi cooperarea la nivelul secretariatelor executive de la Trieste, respectiv Sarajevo, la care se adaugă dimensiunea de dezvoltare susţinută prin SUERD, asigură premisele necesare transmiterii unui mesaj politic consolidat către Bruxelles şi capitalele europene, precum şi perspective de dezvoltare socio-economică, mai ales în contextul noului cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020.
PiE RO SEECP susţine cu fermitate continuarea procesului de extindere a Uniunii, SEECP constituind principala voce a Europei de Sud-Est care, prin facilitarea dialogului şi transferului de expertiză în diverse domenii, contribuie la apropierea de UE a statelor nemembre.
Iniţiativa Central Europeană (ICE) este o structură de cooperare regională care reuneşte 18 state membre: 10 state membre UE – Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria – şi 8 state ne-membre UE – Albania, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, R. Macedonia, R. Moldova, Muntenegru, Serbia, Ucraina.
Are ca obiective principale dezvoltarea de proiecte regionale şi susţinerea parcursului european al statelor angrenate în acest proces.
ICE dispune de un Secretariat Executiv la Trieste.
România a devenit membră a ICE în 1996, iar în 2009 a asigurat preşedinţia acestei structuri. În mandatul de Preşedinţie a ICE, desfăşurat sub motto-ul „Supporting the Common European Future. Addressing the Current Challenges”, România a acţionat pentru consolidarea cooperării între statele ICE, membre şi nemembre ale UE, pentru facilitarea transferului de expertiză şi acordarea de asistenţă punctuală în domenii relevante relaţiei cu UE.
SEECP este o structură de cooperare regională neinstituţionalizată – singurul forum politic din sud-estul Europei gestionat exclusiv de statele din regiune. A fost înfiinţat în 1996, punându-se astfel bazele unei noi forme de cooperare după apariţia noilor state pe teritoriul fostei Iugoslavii. Statele participante la SEECP sunt: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia, Turcia.
România a preluat Preşedinţia-în-exerciţiu a SEECP la 1 iunie 2013 de la Republica Macedonia, pentru un mandat de un an.