Publicat: 17 Februarie, 2016 - 14:01
Share

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe pagina oficială de internet a instituției, www.afir.info, variantele consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru Submăsurile de finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 — 2020 (PNDR 2020).

'Toți cei interesați pot să formuleze și să transmită propuneri și observații referitoare la variantele consultative până în data de 29 februarie 2016 pe adresa de e-mail: consultare@afir.info. Toate observațiile vor fi centralizate și analizate de către departamentele de specialitate din cadrul AFIR, în vederea includerii celor mai pertinente in varianta finală a Ghidului Solicitantului' a declarat directorul general al AFIR, Andras SZAKAL.

În acest moment sunt supuse consultării publice pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) variantele consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru următoarele submăsuri (sM) de finanțare: sM 4.1 'Investiții în exploatații agricole', sM 4.2 'Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole', sM 4.3 'Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice', atât componenta de infrastructură agricolă, cât și cea de irigații, sM 6.1 'Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri', sM 6.3 'Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici', sM 7.2 'Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică' și sM 7.6 'Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural'.

'Aceste variante ale Ghidurilor au fost realizate de AFIR în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), plecând de la experiența sesiunii de primire a proiectelor din anul 2015 și, mai ales, ca urmare a consultărilor publice pe care AFIR le-a organizat cu toți actorii implicați în accesarea și implementarea fondurilor europene nerambursabile pentru agricultură și dezvoltare rurală' a precizat directorul general al AFIR, Andras SZAKAL.

Versiunile Consultative ale Ghidurilor Solicitantului sunt afișate pe pagina de internet a Agenției cu 30 de zile înainte de publicarea versiunilor finale aplicabile în sesiunea de primire a proiectelor finanțate prin PNDR 2020 care se va derula în anul 2016.