27 iunie 2022

Gradul de digitalizare a statului român se afla la 21% încă din anul 2020

Cropped image of creative woman hands typing on a computer laptop that putting on a white working desk surrounded by a coffee cup, pencil holder, potted plant, and file folder.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În cadrul întâlnirii de marţi, 19 aprilie, a Comitetului pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a prezentat datele primei monitorizări a gradului de digitalizare a sistemelor informatice aferente evenimentelor de viaţă incluse în Politica Publică de e-guvernare, document strategic aprobat în iunie 2021 de Guvernul României.

Datele centralizate de ADR reprezintă un raport de status al digitalizării administraţiei publice centrale din România. Datele cuprinse în această primă radiografie au fost colectate în perioada octombrie-noiembrie 2021 şi sunt valabile pentru anul 2020, punctul de pornire al monitorizării.

Până în anul 2030, gradul de digitalizare a statului român trebuie să ajungă la 100%, conform Busolei Digitale, strategia în domeniul digitalizării a Uniunii Europene.

Analiza ADR reprezintă astfel un punct de pornire la care se vor raporta şi evalua progresele fiecărei instituţii în parte, conform sarcinilor stabilite prin Politica Publică de e-guvernare.

Planul de implementare a Politicii Publice în domeniul e-guvernării a fost elaborat împreună cu instituţiile administraţiei centrale care furnizează servicii publice aferente evenimentelor de viaţă. Aşadar, toate proiectele cuprinse în planul de măsuri derivă din necesităţile de digitalizare ale instituţiilor respective, precum şi din reglementările europene care impun termene clare privind digitalizarea serviciilor.

Prin urmare, măsurile şi acţiunile subsecvente Planului de măsuri al politicii publice se circumscriu unor direcţii şi obiective strategice:

1. Realizarea interoperabilităţii la nivelul administraţiei publice;

2. Dezvoltarea de sisteme informatice critice necesare funcţionării statului;

3. Dezvoltarea unor alte sisteme informatice asociate unor domenii sau sectoare-cheie de intervenţie publică

4. Dezvoltarea capacităţii administrative şi a resurselor umane din cadrul instituţiilor care furnizează servicii publice prin cuantificarea necesarului de specialişti IT la nivelul administraţiei şi pregătirea acestora

5. Crearea unui corp al specialiştilor în e-guvernare care să transpună la nivelul fiecărei instituţii politica publică în domeniu.

Ca urmare a finanţărilor din fonduri europene şi a stabilirii noilor ţinte în cadrul Declaraţiei de la Berlin şi a Busolei Digitale, ADR are obligaţia de a monitoriza indicatorii care au stat la baza radiografiei digitalizării administraţiei publice centrale din România.

Acest exerciţiu se va repeta anual, astfel încât să poată fi urmărite progresele fiecărei instituţii în parte, conform sarcinilor stabilite prin Politica Publică de e-guvernare.

Puteţi accesa situaţia generală a digitalizării României la momentul construirii road-map-ului transformării digitale pentru următorii zece ani, precum şi situaţia pe fiecare indicator şi sub-indicator în parte, la adresa https://www.adr.gov.ro/wp-content/uploads/2022/04/Anexa-I-Detaliere-Indicatori-si-Sub-Indicatori.pptx.

Serviciul Comunicare Publică
Autoritatea pentru Digitalizarea României

Sursa foto: Pixabay