Publicat: 9 Octombrie, 2018 - 18:18
Vernisaj de succes la Căminul Artei

Secția de Grafică a Uniunii Artiștilor Plastici reușește ceea ce nu reușesc celelalte secții - să susțină cu relativă regularitate manifestarea care îi conferă personalitate: Salonul anual al creatorilor de gen. Anul acesta are loc cea de-a opta ediție găzduită în perimetrul tradițional al Căminului Artei, la care prin eforturile organizatorilor, contribuie 78 de graficieni dintre cei 97 care au accesat regulamentul și au fost admiși de Comisia de selecție, condusă de curatorul Ioan Cuciurcă și din care au făcut parte artiștii Ana Ștefania Andronic, Victor Ciobanu și Ion Doru Vladoiu. Momentul festiv al vernisajului a fost onorat de un mare număr de iubitori ai graficii, printre care s-au aflat chiar și profesioniști ai genului, deși chestia asta pare să nu se mai poarte. Pe simeze se regăsesc creații ale unor artiști din toate generațiile și din întreaga arie geografică a Uniunii. Ba, deși salonul nu este internațional, sunt prezenți și creatori români stabiliți prin Statele Unite, Franța, Suedia și alte țări mai mult sau mai puțin europene care au înfruntat dificultățile informării și transferului lucrărilor în patria mamă.

GR18 - Sub semnul diversităţii şi aI Unirii
Ajunsă la a şaptea ediţie, manifestarea Grafica Românească / GR din acest an stă sub semnul diversităţii. Al diversităţii expresiei, temelor, stilurilor ori tehnicilor abordate, dar şi a vârstei participanţilor: de la recenţii absolvenţi ai institutelor de profil la artişti aflaţi în plină maturitate creatoare sau deja consacraţi, recunoscuţi ca maeştri, dar tineri prin originalitatea demersului, prin dorinţa de a fi prezenţi pe simeze alături de generaţiile următoare.
În an centenar, evenimentul poate fi pus şi sub semnul Unirii, expozanţii reprezentând aproape toate centrele artistice ale ţării: Bucureşti, Cluj-Napoca, Braşov, Iaşi, Timişoara, Arad, Satu Mare, Sibiu, Sfântu Gheorghe, Deva, Bacău etc.
La fel ca în ediţiile precedente, la GR18 expun şi creatori care trăiesc şi lucrează în afara graniţelor României, artişti susţinuţi de galerii importante, care participă la competiţii internaţionale prestigioase. Manifestarea este astfel o platformă de comunicare şi comuniune, un spaţiu în care experienţele şi emoţiile se pot împărtăşi, în care arta de ultimă oră produsă pe alte meleaguri este cunoscută nemijlocit la noi în ţară.
Expoziţia de faţă este o etapă firească în definirea artei grafice contemporane ca mediu complet şi complex, ca parte a limbajului vizual actual. Frumuseţea, rafinamentul şi expresivitatea abordărilor clasice sunt întregite de noile tehnici şi tehnologii digitale aflate în expansiune rapidă, uneori violentă şi imprevizibilă.
O primă constatare...
În GR18 predomină tehnicile mixte tradiţionale executate pe suport consacrat — hârtie, carton sau, mai rar, pânză — şi cu materiale clasice - acuarelă, tuş, tempera sau acrii care, pe lângă culoare, aduc un plus de picturalitate. Tehnicile de multiplicare specifice - gravura în metal, litografia, xilogravura, serigrafia, colografia — sunt într-un nefiresc, alarmant şi simptomatic regres, mai ales la tinerii artişti vizuali.
Costurile relativ ridicate ale materialelor, etapele lungi de elaborare, buna stăpânire a metodelor de lucru şi dificultatea accesului la presele de imprimare pot explica numărul redus de lucrări de acest fel expuse. Prin compensaţie, producerea de exemplare identice scade preţul per imagine.
Cât priveşte noile tehnici digitale practicate în artele grafice - în care placa de gravură este înlocuită cu fişierul electronic, uneltele tradiţionale, cu programe grafice sofisticate, iar clasica presă, cu imprimante în 2D sau 3D —, ele au luat un timid, dar evident avânt.
Dintre cei 78 expozanţi, doar 23 utilizează tehnici de multiplicare, iar dintre ei, 13 apelează parţial sau integral la facilităţi digitale. Placa digitală se deteriorează rareori prin folosire, depozitare improprie etc. în plus, în funcţie de capacitatea de imprimare a fişierului, se pot obţine copii la diferite scări.
Lipsită de constrângeri tematice sau tehnice, GR18 reprezintă o radiografie parţială, un flash aI preocupărilor artistice contemporane. Păstrând un raport echilibrat între figurativ şi nonfigurativ, o expresie organică ce frizează uneori informalul in defavoarea geometricului, unde metafora prevalează asupra conceptului, în prezenta ediţie predomină cromatica tehnicilor mixte, fapt care evidenţiază numărul redus de lucrări în alb-negru.
Cu riscul de a mă repeta, precizez că uşurinţa şi viteza de captare şi de transmitere a imaginilor înregistrate prin obiectivul impenetrabil aI camerei foto ori aI telefonului, care surprinde in mod delicat, violent sau frust realitatea, produce mutaţii esenţiale în artele vizuale, iar consecinţele sunt spectaculoase.
Lipsa, în România, a galeriilor specializate limitează cunoaşterea artei grafice, atât de intens valorificată şi susţinută în alte părţi ale lumii. Arta grafică este un agent important în cadrul schimbului de valori culturale şi interumane. Redusă uneori La o simplă coală de hârtie, lucrarea de grafică, gravura, circulă liber — de unde, numărul mare de expoziţii şi competiţii internaţionale organizate pe toate meridianele.
Prezenţa, regretabil de discretă, a graficienilor români pe piaţa internaţională de artă este un semnal de alarmă care ar trebui să dea serios de gândit managerilor culturali.
Implicarea principalilor actori şi finanţatori culturali, a unui mecenat activ, nu este doar un imperativ necesar, ci şi benefic în ce priveşte extinderea spaţiului cultural, din care, în variatele ei moduri de expresie, grafica nu poate fi nici ignorată, nici neglijată. Sub o formă sau alta, această artă face parte din viaţa omului contemporan şi se cuvine luată în seamă de mass media specializată, de critica de artă, sau, mai ales, de istoria artei.
Catalogul color aI evenimentului, tipărit în versiune bilingvă, îşi va găsi locul în „felia” de bibliotecă ce ilustrează şi documentează creaţia grafică din zilele noastre.

                       loan Cuciurcă 15 septembrie 2018

 

Expun lucrări: Acasandrei Liviu, Albert Levente, Andrei Adriana, Andrei Ioana, Andronic Ana Ştefania, Anghelache Beatrice, Apostol Constantin, Arghir Teodor, Bandalac Olimpiu, Baroi-Baz Virginia, Bădescu Adriana, Bădescu Cristian, Biro-Kalman Eniko, Bohnstedt Gavrilaş Gabriela, Botez Doina, Catona Dana, Cănija Popa Adriana, Ciobanu Victor, Constantinescu Nicu Ion, Covrig Agneta, Craioveanu Emil, Craioveanu Paula, Cuciurcă Ioan, Deliu Dorel Cristian, Dornescu Eugen, Drăgulelei Elena, Drăguşin Miruna, Ene Vladimir, Filimon Lucica, Fulop Maria, Gaba Laetiţia, Ghinea Laura, Gocan Adela, Gocan Simona, Grapă Sergiu Valentin, Haţegan Florin, Horvath-Bugnariu loan, Hrib Teodor, Igazsag Radu, Jaeger Tibor, Leşanu Tudor, Leş Paul, Lucaciu Adriana, Lupu Dragoş, Marianov Tiberiu, Mas Alexandra, Mihai Florin, Mihăilescu Florian, Mosoianu Alexandra, Mosoianu Petre, Nerţan Nicolae, Constantinescu Nicu Ion, Oprişa Gloria, Oprişoreanu Ana, Palamar Ioana, Pătraşcu Aurel, Porumb Cristian, Puşcaşu Lucia, Radovan Ciprian, Radu Cristian, Radu Luminiţa, Rădulescu Marcela, Ionescu Reghiş Doina, Rugescu Ana Maria, Săraci Vasile, Simionescu Atena, Stroia losif, Suto Eva, Szabo Sandor, Şchiopu Alexandru, Şerban Mashek Denissa, Tarţă Ovidiu, Tiotiu Epaminonda, Toderică Raluca, Trandafira Mioara, Unciuleanu Oana, Vintilă Petru, Vlădilă Cristina, Vlădoiu Ioan Doru.

Comitetul de selecţie / Selection Committee: loan Cuciurcă (coordinator / curator),Ana Ştefania Andronic, Victor Ciobanu, Ion Doru Vladoiu

 

Catalog

GRAFICA ROMÂNEASCĂ 2018 / ROMANIAN GRAPHIC ART 2018
Uniunea Artiştilor Plastici din România /

Fine Artists' Union of România,

Bucureşti - Galeria Căminul Artei /

Bucharest - Căminul Artei Sallery 8-18 oct 20 TB

Expoziţie / Exhibition

Comitetul de selecţie / Selection Committee: loan Cuciurcă (coordinator / curator)

Ana Ştefania Andronic, Victor Ciobanu

Ion Doru Vladoiu

Catalog / Catalogue

Identitate vizuală, catalog & design web / visual identity, catalogue & web design:

© loan Cuciurcă,

Emilian Mureşan, Mihai Sava

Texte / texte: Ruxandra Garofeanu, loan Cuciurcă

Redactare & traducere / Editing & translation;

Monica Manu

Fotografii / photo credits: din colecţia artiştilor/ artists' collection

Tipărit în România / Printed in România oct. 2018

ISBN 978-973-0-27879-8

Tag-uri Institutii: 

Tag-uri Geo: