Publicat: 7 Iunie, 2018 - 13:10

În 2017, Universitatea Politehnica Timişoara a lansat, în premieră naţională, o competiţie internă de proiecte de cercetare-dezvoltare, prin care s-a oferit finanţare de peste 650.000 de lei pentru tinerii cercetători ai UPT, o parte din aceasta fiind asigurată de companii din mediul privat. La competiţie au putut participa doar tineri cercetători, în vârstă de până la 45 de ani, cu titlul de asistent universitar sau şef de lucrări/lector universitar. Au intrat atunci în competiţie 76 de proiecte, structurate pe 14 domenii de cercetare din UPT, locul întâi din fiecare domeniu fiind finanţat cu 10.000 de euro.

În 2018, ideea a fost extinsă la nivelul tuturor universităţilor membre ale ARUT (Alianţa Română a Universităţilor Tehnice), având ca scop stimularea activităţii de cercetare. În cadrul reuniunii ARUT de la Timişoara, de la începutul lunii mai, a fost aprobat pachetul de informaţii privind competiţia de granturi naţionale de cercetare în cadrul ARUT. Concursul destinat tinerilor, cadre didactice şi cercetători din cele cinci universităţi tehnice, are un buget alocat de aproape 600.000 de euro. Prin acest program, fiecare Universitate va acorda câte un grant pe fiecare domeniu de specializare ştiinţifică.

Potrivit calendarului competiţiei, propunerile de proiecte se pot depune până în 20 iunie 2018. Durata unui proiect este de 14 luni. Se estimează că semnarea contractelor de finanţare se va realiza la 1 octombrie 2018. Bugetul susţinut de Universitatea Politehnica Timişoara în cadrul competiţiei reprezintă echivalentul în lei a 170.000 Euro, asigurat integral din veniturile proprii ale Universităţii. Bugetul alocat sub formă de grant unui proiect este în valoare maximă de 45.000 - 46.000 lei fiecare (echivalentul a 10.000 Euro).

Propunerile de proiecte primite sunt verificate de către personalul echipei de management desemnată de fiecare Universitate din cadrul ARUT, pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate criteriile de conformitate şi eligibilitate. Evaluarea propunerilor de proiecte se realizează într-o singură etapă. Fiecare universitate din cadrul ARUT va realiza activitatea de evaluare ştiinţifică numai cu experţi evaluatori de la alte universităţi din cadrul ARUT.

 

Tag-uri Institutii: