Publicat: 29 Octombrie, 2019 - 09:47

Înainte! Cu gloria Libertăţii 'nalte până-n culmi, căi noi deschizi, tu, Grecie, omului... 'nainte! Se-avântă primii, elenii, şi-n urma lor popoarele. Măreţ îţi este numele scandează toţi: 'Nainte! 'Nainte să devenim marea oştire ce va răpune la răsărit şi la apus hidosul şarpe, 'nainte, se înalţă Elada şi risipeşte bezna. Lumea să reînvie, urmeaz-o omenire! "Marşul grecilor dedicat întregii omeniri", ANGHELOS SICHELIANOS

La 28 octombrie, grecii sărbătoresc cu multă mândrie şi recunoştinţă Ziua MARELUI NU, moment istoric epopeic, încărcat de adânci semnificaţii şi simboluri.

Marele Nu ni-i aminteşte pe nemuritorii eroi greci ce ne învaţă preţul libertăţii şi al demnităţii, ne demonstrează logica biruinţei şi jertfei, devotamentul faţă de pământul sfânt al patriei. Ei sunt cei care au ales lupta şi moartea pentru ca să trăiască patria şi să învie neamul!

După prăbuşirea frontului francez, Italia fascistă începe prin provocări succesive, să pregătească atacul împotriva Greciei. In acest context, în noaptea de 27 spre 28 octombrie 1940, ambasadorul Italiei la Atena îi prezintă un ultimatum prim-ministrului elen Ioannis Metaxas prin care guvernul italian cerea să i se permită armatei fasciste să ocupe câteva poziţii strategice în Grecia.

Răspunsul negativ al prim-ministrului Ioannis Metaxas, "Deci aceasta înseamnă război", a consfinţit "Marele NU" spus de poporul elen fascismului dar şi începutul războiului Italiei împotriva Greciei, în ziua de 28 octombrie 1940.

După lupte acerbe şi pierderi foarte mari, armata elenă reuşeşte să învingă definitiv Italia fascistă.

În acest context, în zorii zilei de 6 aprilie 1941, ambasadorul german în Grecia declară război Republicii Elene.

Pe 20 aprilie 1941, după înfrângerea rezistenţei Iugoslave, nemţii ocupă Salonicul, ca în data de 27 aprilie a aceluiaşi an să cotropească Atena, unde aveau să rămână până la finele celui de al doilea Război Mondial. Cu toate acestea, rezistenţa poporului elen a continuat pe întreg teritoriul Greciei.

Victoria grecilor în faza iniţială a războiului (octombrie 1940) a fost prima victorie terestră aliată din cel de-al Doilea Război Mondial şi a ajutat la îmbunătăţirea moralului în toată Europa ocupată.

În acest context, elogiind faptele de eroism ale înaintaşilor noştri, în fiecare an, la 28 octombrie, membrii Uniunii Elene din România se alătură grecilor şi filoelenilor de pretutindeni comemorând aceşti eroi căzuţi în luptele antifasciste din cel de-al doilea război mondial.

Glorie lor!

în numele conducerii Elene/din România,
Dr. Dragoş Gabriel Zisopm, Preşedinte şi Deputs

 

Tag-uri Institutii: 

Tag-uri Geo: