Publicat: 11 Iunie, 2018 - 07:28
Share

Astàzi colaboratorul nostru, scriitorul, criticul de artà si omul de culturà Grigore Arbore implineste 75 de ani.  de artà.  Nàscut la 11 iunie 1943, in Pietrosita, Dambovita, intr-o familie de mosneni munteni, Grigore Arbore (pseudonimul literar al lui Grigore Popescu) a fàcut  studii universitare la Cluj si Bucuresti  finalizandu-le cu diplome in istoria lumii antice si arheologie (1965) si istoria artei (1970). A fàcut studi post-graduate (1973-1975) in teoria si istoria criticii la Scuola Normale Superiore di Pisa finalizandu-le cu obtinerea cu Magna cum laude a doctoratului in istoria artei cu o o tezà despre Cetatea idealà in Renastere. A predat Istoria Culturii Europene si Istoria Artei la Institutul de Arte Plastice “N.Grigorescu”  (1970-1973). Emigrat in Italia (1987) a predat aceleasi discipline la Universitatea din Pisa, Institutul Universitar de Arhitecturà din Venezia si Universitatea din Ferrara. Din 1991 a devenit expert national al Consiliului National al Cercetàrii din Italia si ulterior (1995) ràmanand ulterior in cadrul aceleiasi institutii panà in 2015 ca Senior scientist / Chief Technology Officer .  

Principale càrti de poezie: Exodul, 1967; Cenusa, 1969; Auguralia, 1972, Poeme, 1974; Averse, 1976; Stolul de argint, 1979; Retrageri, 1979 (antologie); Din toate pàrtile, 1984; Comentariul unui vis (2011); Senza gloria / Fàrà glorie (Venezia 2017). In 2017 sub titlul Apa de zàpadà editura Scoala Ardeleanà a pubicat intreaga sa operà poeticà

Grigore Arbore este unul dintre cei mai reprezentativi poeti romani afirmati in anii ’60-’70. Despre scrierile sale s-au exprimat in mod analitic numerosi dintre cei mai reprezentativi critici literari romani. In anii ’70-’80 poeziile sale au fost traduse in antologiii de poezie apàrite in tarà si in stràinàtate, precum si in reviste literare din diferite tàri.  La uneltele poeziei a revenit in 2011, dupà o lungà tàcere asternutà in 1988.

Principalele càrti de istoria artei si culturii: Futurismul (Meridiane, Bucuresti, 1976), Cetatea idealà a renasterii: studiu aspra morfologiei formelor urbane (Meridiane, Bucuresti,1976), Forma ca viziune: Bernini si stilistica barocului (Meridiane, Bucarest, 1984), L’arte nell’Età delle monarchie assolute (UTET, Torino, 1997), Isus intre talhari (Ed. Litera, Bucuresti, 2012 – Premiul Academiei Romane)

A coordonat colectia monumentalà de studii La pittura in Europa publicatà de  prestigioasa casà editorialà Electa (Milano 1994 si urm.), institutie cu care intre 1987 si 2001 a colaborat ca membru al Comiteltului stiintific si drector de colectie.   a ingrijit, pentru aceeasi casà editorialà,  alte opere.  

A coordonat stiintific realizarea de mari expozitii de artà De la Antonello a Rembrandt (Milano, 1996),  Dacii (Firenze, 1997), Omul de Aur (Mantova, 1998), Trainala hotarele imperiului(Ancona, 1998), Crestini din Orient (Trieste, 1999), Siberia. Oamenii fluvilor inghetate (Trieste, 2001) si a ingrijit respectivele cataloage stiintifice. A ingrijit volumul di studii De la morfologia degradàrii la morfologia conservàrii ( C.N.R., 1994), dedicat problematicilor salvàrii Venetiei si sintezele Cavalerii stepelor (Electa, Milano, 2001) si De la Marea Adriaticà la Marea Neagrà, venetieni si romani: trasee de istorii comune (ed. C.N.R., Roma, 2003). Recent a ingrijit, impreunà cu Cristian Luca, volumul colectiv de studii intitulat Venezia e l’Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna (Antiga Edizioni, 2017).

Grigore Arbore a fost membru (1990-2000) al Consiliului de conducere al Institutului pentru Colaborare Economicà Internationalà (ICEI) din Milano si  membru al comitetului redactional al revistelor de studii geopolitice si de cooperare pentru dezvoltare  “Acque e terre” si “Marco Polo”. A fost de asemenea membru al Comitetului Director al cotidianului “Cronica Romana” (Bucuresti, 2003-2006).

A fost Consilier prezidential extern (1990-1992) si Consilier personal (1992-1996, 2000-2004) al Presedintelui Romaniei Ion Iliescu. 

Este Cavaler al Ordinului de Merit al Republicii Italia (1982, Presedinte Pertini) si Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios al Romaniei (2002, Presedinte Iliescu).

Redactia “Amos News” ii ureazà, cu prietenie si simpatie, sànàtate si forta de muncà necesarà continuàrii proiectelor in curs de desfàsurare. 

 

 

Tag-uri Nume: