Publicat: 15 Mai, 2019 - 19:14
Share

În perioada 14-15 mai 2019 a avut loc la București a 35-a întâlnire a Grupului de Experți pe Probleme de Apărare împotriva Inundațiilor din cadrul Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (FP-EG), acțiune concordantă cu deținerea de către țara noastră a președinției semestriale a Consiliului Uniunii Europene.

ICPDR are 7 grupuri de lucru formate din experți naționali (gestionarea bazinelor hidrografice, protecția împotriva inundațiilor, presiuni și măsuri asupra corpurilor de apă, prevenirea și controlul accidentelor, monitorizare și evaluare, gestionarea informațiilor și sisteme informatice geografice, participarea publicului) și un grup ad-hoc pentru chestiuni administrative și juridice (ad-hoc Strategic EG).

Aceste grupuri sunt esențiale pentru funcționarea ICPDR. Activitatea comisiei este legată de părțile contractante prin acestea, ele raportând către ICPDR și propunând decizii Comisiei, în cadrul reuniunilor sale plenare.

În cadrul ședinței s-au discutat aspecte ale implementării Directivei 60/2007 de Evaluare și Management al Riscului la Inundații în bazinul Dunării prin proiectele naționale și transnaționale la care participă parteneri din România (Ministerul Apelor și Pădurilor, Administrația Națională „Apele Române” și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor), strategia de adaptare la schimbările climatice a ICPDR, precum și studiul despre balanța apei în bazinul Dunării.

Un punct important pe agenda întâlnirii l-a reprezentat activitatea și stadiul de implementare a proiectului Danube Floodplain, proiect inițiat de România, care a început la 1 iunie 2018, având ca lider Administrația Națională „Apele Române”.

Modul de coordonare a celor două directive europene (60/2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei și 60/2007 de Evaluare și Management al Riscului la Inundații) reprezintă o preocupare permanentă a statelor ce formează ICPDR (membre și nemembre ale UE).

Reuniunea s-a încheiat cu prezentarea Sistemului Informatic Hidrologic la nivelul bazinului Dunărea, care va constitui o platformă de date în timp real și, totodată, va facilita schimbul de date în situații excepționale.