Publicat: 27 Iunie, 2017 - 15:37

În urma deciziei adoptate în unanimitate de consiliul de administrație, Intesa Sanpaolo a semnat contractul cu lichidatorii Bancii Popolare di Vicenza și ai Veneto Banca pentru achiziționarea de către Intesa Sanpaolo a anumitor active și pasive și a anumitor relații juridice ale celor două bănci, la prețul simbolic de 1 Euro. 

Intervenția Intesa Sanpaolo face posibilă evitarea consecințelor locale severe ce ar fi rezultat din procesul de lichidare administrativă obligatorie pentru cele două bănci. Această intervenție va proteja locurile de muncă în cadrul băncilor implicate, economiile realizate de aproximativ două milioane de familii, activitățile unui număr de aproximativ 200.000 companii finantate și, astfel, locurile de muncă a trei milioane de oameni din sectoarele care înregistrează cel mai mare procent de creștere economică din țară. 

Intesa Sanpaolo va achiziționa un portofoliu selecționat, excluzând creditele neperformante – NPL (credite irecuperabile, credite cu probabilitate de neplată și expuneri restante), obligațiuni subordonate emise, precum și acțiunile deținute și alte relații juridice considerate de banca, nefuncționale pentru achiziție. Cu toate acestea, Intesa Sanpaolo va aloca în total 60 de milioane Euro pentru a restitui sumele deponenților cu economii de mică valoare care dețin obligațiuni subordonate emise de cele două bănci, ceea ce include  o sumă care reprezinta o contributie proprie a Intesa sanpaolo, în plus față de contribuția pro-rata așteptată prin intermediul fondurilor puse la dispoziție de sistemul bancar. 

Portofoliul achiziționat include, pe lângă activele și pasivele selecționate aparținând Bancii Popolare di Vicenza și Veneto Banca, acțiunile acestora deținute în cadrul Banca Apulia S.p.A. și Banca Nuova S.p.A., SEC Servizi S.c.p.a., Servizi Bancari S.c.p.a. și, cu condiția obtinerii autorizațiilor necesare, in bancile care funcționează în Moldova, Croația și Albania. 
Mai exact, portofoliul include: 
- credite performante, altele decât creditele cu nivel ridicat de risc, în valoare de aproximativa de 26,1 miliarde Euro; 
- active financiare în valoare de aproximativ 8,9 miliarde Euro; 
- active fiscale în valoare de aproximativ 1,9 miliarde Euro;
- depozite ale clientelei de aproximativ 25,8 miliarde Euro;
- obligațiuni senior de aproximativ 11,8 miliarde Euro;
- depozite indirecte de aproximativ 23 miliarde Euro, din care active administrate de aproximativ 10,4 miliarde; 
- aproximativ 900 de sucursale în Italia și 60 în afara acesteia, inclusiv  reteaua sucursalei din România; 
- aproximativ 9.960 de angajați în Italia și 880 în afara acesteia. 

Obiectul achizitiei include credite performante cu nivel ridicat de risc în valoare de aproximativ 4 miliarde Euro. cu toate acestea, Intesa Sanpaolo va avea dreptul de a le returna băncilor aflate în proces de lichidare administrativă obligatorie dacă, în perioada până la aprobarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2020, apar condiții care obligă la clasificarea acestor credite în categoriile de credite neperformante sau cu probabilitate de neplată. 

Termenii și condițiile contractuale, conform cadrului stabilit prin decretul legislativ și decretele ministeriale emise cu privire la tranzacție, asigură că achiziția realizată de Intesa Sanpaolo este complet neutră în ceea ce privește politica Grupului Intesa Sanpaolo privind indicatorul CET 1 (fonduri proprii de nivel 1 de bază) și politica de dividende. Mai exact, acestea prevăd: 
- o contribuție publică în numerar pentru a acoperi impactul asupra indicatorilor de capital. Dimensiunea acesteia duce în timp la o valoare a indicatorului CET 1 de 12,5% față de activele ponderate la risc (RWA) achiziționate. Această contribuție va fi înregistrată drept venit în contul de profit si pierdere, conform principiului contabil IAS 20, fiind egală unei sume de 3,5 miliarde Euro, neimpozabilă; 
- o contribuție publică în numerar, suplimentară, pentru a acoperi integrarea și raționalizarea costurilor asociate achiziției. Aceste costuri le includ printre altele si pe cele legate de închiderea unui număr de aproximativ 600 de unități, precum și utilizarea unui mecanism de solidaritate privind acordarea de alocații pentru încetarea voluntară a contractelor de muncă pentru un număr de 3,900 de persoane din cadrul Grupului rezultat în urma achiziției. Aceste costuri au legătură și cu alte acțiuni adoptate pentru protejarea locurilor de muncă, precum relocarea și recalificarea angajaților. Și această contribuție va fi înregistrată drept venit în contul de profit si pierdere, conform principiului contabil IAS 20, fiind echivalenta unei sume de 1,285 miliarde Euro, neimpozabilă. Această sumă va fi transferată într-un fond special, având în vedere efectele impozitarii aferente utilizarii sale, fiind astfel neutră în ceea ce privește profitul net al anului; 
- garanții publice în valoare de 1,5 miliarde Euro pentru izolarea riscurilor, a obligațiilor și a pretențiilor împotriva Intesa Sanpaolo datorate unor evenimente ce au avut loc  înaintea acțiunii de vânzare sau care au  legătură cu activele/pasivele sau relațiile ce nu au fost incluse in cele transferate. În orice caz, băncile aflate în proces de lichidare administrativă obligatorie vor răspunde pentru daunele ce pot fi cauzate de dispute mai vechi, din litigii privind clauzele care reglementează achiziția acțiunilor proprii și / sau a serviciilor de investiții. Sunt incluse aici disputele intre părțile ce au participat / nu au participat sau au fost excluse din asa numitele ”Ofertele de decontare” și din ”Stimulente sociale”.  
- eligibilitatea completă a Intesa Sanpaolo de a utiliza activele fiscale amanate ale băncilor achiziționate; 
- dreptul Intesa Sanpaolo de a modifica scopul tranzactiei după data semnării, dacă este necesar, pentru a obține aprobările necondiționate ale autorităților privind concurența. 

Contractul include o clauză de reziliere care prevede nulitatea acestuia, iar activele/pasivele/participările legale achiziționate pot fi înapoiate băncilor aflate în proces de lichidare administrativă obligatorie. Aceasta se refera in mod specific la situația în care decretul legislativ nu devine lege sau este transformat cu modificări/completări care fac tranzacția mai costisitoare pentru Intesa Sanpaolo și nu ar intra în vigoare în totalitate conform termenilor prevazuti de lege.