19 ianuarie 2022

Guvernul a adoptat OUG privind regimul deșeurilor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Executivul a aprobat joi, în cadrul Ședinței de Guvern, Ordonanța de Urgență privind regimul deșeurilor. Astfel se instituie regulile necesare, suficiente și posibile care conduc la o mai mare stabilitate și eficiență legislativă, precum și transpunerea cerințelor introduse prin Directiva 2018/851/UE.

„Prin adoptarea acestei ordonanțe, completăm noul pachet legislativ pe deșeuri și ne îndeplinim obligațiile asumate, în calitate de stat membru al Uniunii Europene. În plus, prin decizia Guvernului de astăzi, vom închide un alt caz de infringement declanșat împotriva României. Noua OUG va introduce noi obligații pentru actorii din lanț și va reglementa mult mai clar activitățile de colectare separată a deșeurilor și tranziția la economia circulară. De asemenea, prin acest act normativ subliniem încă odată importanța colectării separate a deșeurilor reciclabile pe cel puțin patru fracții, plus fracția pentru deșeurile biodegradabile”, a declarat ministrul Barna TÁNCZOS.

Prin proiectul de Ordonanță de Urgență privind regimul deșeurilor Principalele concepte sunt:

• Utilizarea instrumentelor economice în scopul de a orienta procesul de gestionare a deșeurilor către prevenire, reutilizare, reciclare. Majorarea obiectivelor la 55% reciclare deșeuri municipale în 2025, 60% în 2030 și 65% în 2035 reflectă viziunea Uniunii Europene de a trece la o economie circulară, iar aceste obiective au rolul de a impulsiona reintroducerea unor materiale în circuitul economic, crearea circularității care scade gradul de dependență față de resursele importate, introducerea de noi oportunități economice și stimularea competitivității pe termen lung.
• Introducerea unor cerințe operaționale minime pentru schemele de răspundere extinsă a producătorilor care au rolul de a diminua costurile, de a stimula performanța și de a asigura condiții de concurență echitabile, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru întreprinderile din domeniul comerțului electronic, evitându-se obstacolele în calea bunei funcționări a pieței interne. Aceste scheme reprezintă o parte esențială a sistemului de gestionare eficientă a deșeurilor.
• Informarea consumatorilor cu privire la contribuția lor în prevenirea generării deșeurilor alimentare și convingerea lor în direcția modificării comportamentului, prin educație și campanii de sensibilizare. Mai mult, producătorii trebuie să promoveze utilizarea sustenabilă a produselor lor și să contribuie la gestionarea lor la sfârșitului ciclului de viață al acestora.
• Colectarea separată care contribuie în mod esențial la creșterea ratelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare. Pentru a evita o modalitate de tratare a deșeurilor care blochează resursele la nivelurile inferioare ale ierarhiei deșeurilor, pentru a permite reciclarea de înaltă calitate și pentru a stimula folosirea unor materii prime secundare de calitate, autoritățile publice locale trebuie să se asigure că bio-deșeurile sunt colectate separat, iar sistemele deja instituite pentru colectarea deșeurilor sunt operate corect, eficient, cu o performanță ridicată.
• Instituirea de registre electronice prin care se poate asigura trasabilitate deșeurilor de la generator la instalațiile de reciclare/valorificare/eliminare.
• Promovarea utilizării durabile a resurselor și simbioza industrială prin urmărirea măsurilor și condițiilor stabilite la nivelul Uniunii Europene.
• Încurajarea dezvoltării, producerii, comercializării și utilizării produselor și componentelor de produse adaptate unei utilizări multiple, care conțin materiale reciclate, care sunt durabile din punct de vedere tehnic și reparabile cu ușurință.
• Actualizarea definițiilor prevăzute în Directiva 2008/98/CE pentru a permite o monitorizare eficace a progreselor înregistrate.