10 august 2022

Guvernul a aprobat o Hotărâre care vizează reglementarea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Executivul a aprobat astăzi, în ședință de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, proiectul de HG privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/ înregistrarea, control și exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate. Acest act normativ este parte a primului jalon a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care se referă la managementul apei.
Proiectul de act normativ va contribui la accelerarea implementării Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, dar și la: aplicarea cadrului legislativ prin care să se asigure că sistemele individuale adecvate realizează același nivel de protecție a mediului ca și sistemele de canalizare, asigurarea conformării în aglomerările sau părți din aceste aglomerări în care sistemul public de canalizare nu este fezabil, reglementarea sistemelor individuale adecvate și stabilirea condițiilor de descărcare a apelor uzate din acestea în resursele de apă, monitorizarea controlul și raportarea colectării și epurării apelor uzate prin sisteme individuale adecvate, creșterea gradului de colectare și epurare a apelor uzate în special în mediul rural, reducerea/eliminarea poluării cu ape uzate menajere.
De asemenea, proiectul de act normativ reglementează următoarele aspecte:
– autorizarea sistemelor individuale adecvate în funcție de modul de epurare a apelor uzate;
– realizarea de către autoritățile publice locale a unui Registru în către să fie înscrise/înregistrate sistemele individuale adecvate;
– construcția sistemelor adecvate în funcție de modul de epurare;
– obligația de înscriere/înregistrare a sistemelor individuale adecvate, de către beneficiarii/ deținătorii acestora, în Registrul special constituit;
– întreținerea și exploatarea sistemelor individuale adecvate în funcție de modul de epurare inclusiv monitorizarea descărcării apelor uzate epurate în resursele de apă;
– obligația realizării de contracte cu firme de vidanjare a beneficiarilor de sisteme individuale adecvate, care doar colectează ape uzate, și a firmelor de vidanjare cu operatorii unor stații de epurare conforme;
– controlul sistemelor individuale adecvate;
– sancțiuni privind înregistrarea, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate.
Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.
Prin excepție, pot fi autorizate sisteme individuale adecvate și acolo unde este fezabilă realizarea unei rețele de canalizare, dar unde aceasta nu este încă construită, cu condiția ca la punerea în funcțiune a sistemelor publice de canalizare, deținătorii acestor sisteme individuale au obligația de a se racorda în termen de cel mult un an de zile de la punerea în funcțiune a acestora, în conformitate cu prevederile art. I pct. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2021 pentru modificare Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare.
Sistemele individuale adecvate care vor fi utilizate pentru colectarea sau epurarea apelor uzate vor trebui să respecte următoarele standarde:
SR EN- 12566-1: 2016 Staţii mici de epurare a apelor uzate pentru până la 50 persoane. Partea 1: Fose septice prefabricate
SR EN -12566 – 4: 2016 Stații mici de epurare a apelor uzate pentru până la 50 persoane. Partea 4: Fose septice asamblate în situ din kituri de elemente prefabricate
SR EN- 12566-3: 2016 Sisteme mici de epurare a apelor uzate pentru până la 50 persoane – Partea 3: Stații de epurare a apelor uzate menajere ambalate și/sau asamblate la fața locului
SR EN- 12566-6: 2016 Sisteme mici de epurare a apei uzate pentru până la 50 persoane – partea 6: unități de epurare prefabricate pentru efluentul fosei septice
SR EN -12566- 7: 2016 Sisteme mici de epurare a apei uzate pentru până la 50 persoane – partea 7: unități de epurarea terțiară prefabricate.
Adoptarea acestui proiect de act normativ va avea un impact pozitiv, contribuind la realizarea și sustenabilitatea infrastructurii de canalizare.
Totodată, în Planul Național de Redresare și Reziliență, au fost prevăzute investiții privind colectarea și epurarea apelor uzate, inclusiv prin sisteme individuale adecvate.

Credit foto Gabriel Petrescu