Publicat: 28 Septembrie, 2012 - 08:00
Share

Guvernul României a aprobat Miercuri, 26 Septembrie, proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină – republicată, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Mediului și Pădurilor.


Această Hotărâre de Guvern a fost iniţiată ca urmare a modificărilor survenite la nivelul legislaţiei Uniunii Europene, mai precis datorită adoptării Directivei 2009/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 285 din 31.10.2009 precum şi a necesităţii actualizării unora dintre prevederile sale.

 Infringement-ul vizează o măsură nepusă în practică de guvernul anterior, care nu a respectat termenul de 1 ianuarie 2012 pentru transpunerea unei directive europene in legislaţia naţională. După cum este precizat în presă, procedura a fost initiată încă din luna martie a.c., iar prin aprobarea acestei HG, actualul guvern încearcă să repare ceea ce nu a fost soluţionat anterior. După publicarea în Monitorul Oficial, această Hotărâre de Guvern va fi notificată Comisiei Europene.