Publicat: 18 Aprilie, 2012 - 18:55
Share

Guvernul a aprobat, Miercuri, Programul Construcţia de locuinţe cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat destinat constituirii unui fond de locuinţe destinate închirierii, la nivel naţional, care să permită accesul tuturor persoanelor la o locuinţă care să respecte standardele de locuit, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu.

“Este un proiect pilot derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin ANL. Programul se va realiza prin încheierea de contracte de concesiune de lucrări publice şi are scopul de a permite accesul la o locuinţă a persoanelor care nu au suficiente resurse pentru a o achiziţiona de pe piaţa liberă”, a afirmat Dan Suciu.

          Purtătorul de cuvânt al Executivului a menţionat că terenurile destinate acestor construcţii aparţin domeniului public al statului şi vor fi transferate pe durata utilizării clădirilor.

Finanţarea proiectării, construcţiei şi exploatării locuinţelor se asigură de către investitorii privaţi din surse proprii sau atrase, în timp ce Agenţia Naţională pentru Locuinţe va finanţa structurarea economică, tehnică şi juridică a proiectelor, inclusiv elaborarea studiilor de fundamentare a deciziei de concesionare şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor necesare implementării Programului, din surse de la bugetul de stat.

Investitorii privaţi vor primi în contrapartida locuinţelor realizate, o cotă-parte din chiriile încasate, însoţită de plata unor plăţi unitare periodice, ce urmează a fi rambursate, de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe din surse de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Lucrările de viabilizare şi dotările tehnico-edilitare se vor asigura de către autorităţile publice locale şi/sau de către investitori, în conformitate cu contractele încheiate de ANL cu unităţile administrativ-teritoriale şi/sau investitorii privaţi, modalitatea de realizare a acestora fiind analizată pentru fiecare proiect în parte. Astfel, lucrările de viabilizare şi tehnico-edilitare din exteriorul perimetrului destinat locuinţelor se vor realiza de către autorităţile publice locale, finanţarea fiind asigurată din surse de la bugetul de stat şi/sau bugetul local. Cu privire la lucrările de viabilizare şi tehnico-edilitare din interiorul perimetrului destinat locuinţelor, acestea se pot realiza fie de către autoritatea publică locală, în măsura în care se pot aloca fonduri în acest sens, fie de către investitorul privat în cadrul contractului de concesiune.

Pentru asigurarea rentabilităţii proiectului, se prevede că Agenţia Naţională pentru Locuinţe va iniţia procedura de atribuire a contractului de concesiune numai după începerea lucrărilor de viabilizare şi tehnico-edilitare până la limita perimetrului destinat construcţiei de locuinţe.