Publicat: 27 Octombrie, 2015 - 16:32
Share

Guvernul a aprobat, marți, proiectul legislativ care reglementează achiziţiile publice și a fost trimis spre Parlament pentru a fi dezbătut în procedură de urgență, a anunțat Eugen Teodorovici. Totodată, ministrul Finanțelor și-a exprimat speranța ca pachetul legislativ să intre în vifoare de la 1 ianuarie.

Documentul include măsuri destinate să asigure un cadru legislativ prin care achiziţiile publice să fie concepute astfel încât să asigure "o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii sociale".

În plus, proiectul legislativ cuprinde și metode de reducere a costurilor pe termen mediu și lung, prin introducerea conceptului "value for money" în criteriile de atribuire, astfel încât se ia în vedere costul întregului ciclu de viaţă al produsului, serviciului, lucrării achiziţionate şi nu numai "preţul cel mai scăzut".

"Funcţie de obiectul contractului, identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic se va realiza pe baza criteriului «preţul cel mai scăzut» sau pe baza criteriului «costul cel mai scăzut», care are la bază costurile pe durata de viaţă a obiectului achiziţiei publice, sau pe baza criteriului «cel mai bun raport calitate-preţ», care să includă aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale, astfel încât autorităţile contractante sunt încurajate să ia în considerare şi alţi factori, nu exclusiv preţul. Criteriul «preţul cel mai scăzut» nu va fi utilizat în cazul procedurilor de atribuire privind servicii intelectuale şi care prezintă un grad de complexitate ridicat, ci doar criteriul «cel mai bun raport calitate-preţ»", se arată într-un comunicat emis de Biroul de presă al Guvernului.

De asemenea, potrivit proiectului, va fi reglementată posibilitatea ca autoritățile contractante să se consulte în mod transparent și util cu piața în vederea obținerii unui răspuns, cu privire la evoluțiile cu caracter tehnic și financiar din domeniul achiziției publice pentru care se intenționează aplicarea unei proceduri publice competitive și transparente. 

Și duratele minime ale procedurilor de atribuire vor di reduse, iar pentru creșterea eficienței, se va introduce obligativitatea utilizării mijloacelor electronice pe tot parcursul procedurii de atribuire începând cu luna aprilie 2017 pentru unități de achiziții centralizate și din octombrie 2018 pentru toate unitățile contractante.

Un alt aspect reglementat de proiectul de lege vizează prevenirea neregulilor şi a acţiunilor care pot conduce la conflicte de interese.