Publicat: 24 Aprilie, 2012 - 19:45
Share

 Guvernul a aprobat în şedinţa de Marți, 24 Aprilie, Ordonanţa de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii (PNDI) în vederea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană şi Banca Mondială.
 
Redimensionarea PNDI a devenit o necesitate în condiţiile constrângerilor bugetare menite să asigure echilibrul şi stabilitatea economico – financiară.
Începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, sub sancţiunea nulităţii absolute, nu vor mai putea fi încheiate contracte cu executanţii de lucrări, prestatorii de servicii şi furnizorii, finanţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare. Excepţie fac pachetele de lucrări/servicii pentru care rezultatul procedurii de achiziţie publică a fost comunicat anterior datei de intrare în vigoare a ordonanţei de urgenţă aprobată astăzi de Guvern.

Pentru proiectul prioritar 10.000 km. drumuri judeţene si de interes local, gestionat de MDRT în cadrul PNDI, au fost încheiate, până în prezent, patru contracte de lucrări în valoare de 2.939.757.614,02 lei (inclusiv TVA), pentru judeţele Arad, Bihor, Prahova, Ilfov, Giurgiu, Maramureş, Bistriţa Năsăud, Buzău şi Vrancea şi au fost atribuite, urmând să fie semnate, alte patru contracte de lucrări în valoare 1.270.110.803,33 lei  (inclusiv TVA), pentru următoarele judeţe: Argeş, Braşov, Dâmboviţa şi Teleorman.

Prin proiectul de act normativ se vor diminua, la proxima rectificare bugetară, creditele de angajament aferente Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii cu suma de cca. 15,9 miliarde lei, având impact corespunzător şi asupra creditelor bugetare până în anul 2020.